Tytułem wstępu...

Katedra Badań Konsumpcji istnieje od 1969 r. Początkowo był to Zakład Ekonomiki Konsumpcji, który powołany został do życie w ówczesnym Instytucie Obrotu Towarowego Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Krakowie. Zakład ten w 1992 r. został przekształcony w Katedrę Badań Konsumpcji. Nowo utworzony Zakład był początkowo nieliczny, bo jedynie 2-osobowy, a jego pierwszym kierownikiem został doc. dr hab. Zbigniew Misiaczek. Obecnie Katedra Badań Konsumpcji liczy 6 osób, w tym 2 profesorów, 2 adiunktów, 1 starszego wykładowcę i
1 asystenta.

Działalność Naukowa | Działalność Dydaktyczna | Pracownicy | Kontakty
   
Projekt i wykonanie ArachneMedia © 2003