Bałtyk jest śródkontynentalnym, szelfowym morzem Oceanu Atlantyckiego w północnej Europie. Od północy ograniczone Półwyspem Skandynawskim. Połączone z Morzem Północnym przez Cieśniny Duńskie: Wielki Bełt, Mały Bełt, Sund, Kattegat i Skagerrak. Granice morza wyznacza linia poprowadzona od północnego cypla Pówyspu Jutlandzkiego (przylądek Grenen) do wyspy Tjörn (Szwecja). Powierzchnia 415 tys. km2. Objętość 21,7 tys. km3. Średnia gębokość 56 m, maksymalna 459 m (głębia Landsort). Przezroczystość od 6-15 m w Zatoce Gdańskiej do 19 m w okolicach Bornholmu.
    Do Morza Bałtyckiego uchodzi wiele rzek europejskich, m.in. Newa, Wisła, Kemi, Göta, Niemen, Odra, Lule, Angerman, Dźwina. Powierzchnia zlewiska obejmuje 17% powierzchni kontynentu, na jego obszarze mieszka ponad 150 mln osób.

     W dnie morza wyróżnia się baseny: na zachodzie Basen Bornholmski (gębokość do 105 m), oddzielony progiem Rynny Słupskiej od Głębi Gdańskiej (118 m), w środkowej części Basen Gotlandzki (głębokość do 459 m), na północy Basen Zatoki Botnickiej.
     Na Morzu Bałtyckim położonych jest wiele wysp, do największych należą: Fionia, Zelandia, Lolland, Falster, Bornholm, Rugia, Gotlandia, Olandia, Sarema, Hiuma, Uznam, Wolin oraz Wyspy Alandzkie.


   Temperatura wód powierzchniowych w zimie od 0° do 2°C, w lipcu od 12°C w Zatoce Botnickiej, 15°C na otwartym morzu, do 20-22°C na południowych wybrzeżach. W zimie pokrywa lodowa i częste mgły. Zasolenie, uzależnione od wlewów słonych wód Morza Północnego, rośnie od wschodu ku zachodowi: od 1-2‰ w Zatoce Botnickiej, 7-8‰ w południowej części, 8-9‰ w zachodniej, do ponad 18‰ u wylotu Kattegatu. Niewielkie falowanie 2-4 m, ekstremalnie do 10-11 m. Pływy niewysokie: w Kilonii 0,7 m, w Zatoce Botnickiej 0,6 m.

© Anna Wodecka    Wszystkie texty zamieszczone na tej stronie pochodzą z internetu