Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
PRACOWNICY:
    Kierownik Katedry
    Samodzielni
        Pracownicy
       Prof. UEK dr hab. Bogusz
       Mikuła
       Prof. UEK dr hab. Marek
       Jabłoński
    Adiunkci
SAMODZIELNI PRACOWNICY

Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła

Strona internetowa prof UEK dr hab. Bogusza Mikuły

Kontakt:
pokój 517 pawilon USTRONIE
tel. (12) 29 35 180

e-wizytówka

Konsultacje:
wtorek: godz. 15.00-16.30

Harmonogram zajęć:

Plan zajęć w semestrze letnim:


Bogusz Mikuła jest absolwentem Akademii Ekonomicznej w Krakowie, a od 1992 roku również jej pracownikiem dydaktyczno-naukowym. W 1998 roku uzyskał stopień doktora nauk ekonomicznych. Do początku 2001 roku pracownik Katedry Metod Organizacji i Zarządzania. Obecnie pracuje na stanowisku adiunkta w Katedrze Zachowań Organizacyjnych Akademii Ekonomicznej w Krakowie. W 2006 na podstawie dorobku i rozprawy habilitacyjnej "Organizacje oparte na wiedzy" uzyskał stopień doktora habilitowanego nauk ekonomicznych w zakresie nauk o zarządzaniu.

W swoich zainteresowaniach naukowych specjalizuje się głównie w zakresie nowoczesnych koncepcji organizacji i zarządzania (a zwłaszcza zarządzaniu wiedzą), zachowań organizacyjnych, metod organizacji i zarządzania, zarządzania informacją i komunikacją, zarządzania personelem oraz humanizacji pracy. Jest autorem i współautorem ponad 100 publikacji naukowych wydanych w formie książek, skryptów i artykułów w czasopismach krajowych i zagranicznych.

Pozycje książkowe wyróżniające się w dorobku:

Cały dorobek naukowy Prof. UEK dr hab. B. Mikuły (kliknij)


Otrzymane nagrody:

 • 1998 r. - Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Zespołowa I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 1999 r. - Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2001 r. - Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2002 r. - Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2003 r. - Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2004 r. - Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2005 r. - Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2006 r. - Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Indywidualna III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2007 r. - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomiczngo w Krakowie, Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2008 r. - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomiczngo w Krakowie, Indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2009 r. - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomiczngo w Krakowie, Indywidualna III stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2009 r. - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomiczngo w Krakowie, Indywidualna II stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
 • 2010 r. - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomiczngo w Krakowie, Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2010 r. - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomiczngo w Krakowie, Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
 • 2011 r. - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomiczngo w Krakowie, Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2011 r. - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomiczngo w Krakowie, Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
 • 2012 r. - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomiczngo w Krakowie, Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie naukowej.
 • 2012 r. - Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomiczngo w Krakowie, Indywidualna I stopnia za osiągnięcia w dziedzinie organizacyjnej.
Współautor książki pt.: "Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie", pod red. prof. dr hab. Kazimierza Perechudy, która wyróżniona została w ogólnopolskim konkursie prac w zakresie nauk o zarządzaniu powstałych w latach 2005 - 2006 w kategorii podręczniki, przez Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk (Warszawa, 18 września 2007 r.).


Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków