Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
Uniwersytet Ekonomiczny
w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
Kierownik Katedry:
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki
Sekretariat:
Pawilon Ustronie
pokój 516
tel. (12) 293 51 97
fax (12) 293 59 01
KATEDRA ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH:
Katedra Zachowań Organizacyjnych powstała decyzją Rady Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Ekonomicznego (ówczesnej Akademii Ekonomicznej) w Krakowie 01.02.2001 r. i mieści się na V piętrze w pawilonie Ustronie (pok. 516, 517, 518, 519, 521).Katedrę tworzy obecnie 8 osób:
Kierownik - prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki
Samodzielni pracownicy:
prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła
prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński
Adiunkci:
dr Anna Pietruszka-Ortyl,
dr Renata Winkler,
dr Marek Makowiec,
dr Paweł Łukasik,

Starszy specjalista - mgr inż. Izabella Laskowska


Zapraszamy do współpracy!!!


Informujemy, że nasza Katedra prowadzić będzie na drugim stopniu studiów stacjonarnych, na kierunku: Zarządzanie, specjalność: Zarządzanie zasobami niematerialnymi

ZACHĘCAMY PAŃSTWA DO UDZIAŁU W JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z OKAZJI 70-tych URODZIN PROF. ZW. DR HAB. ARKADIUSZA POTOCKIEGO pt.: „Zachowania organizacyjne w gospodarce opartej na wiedzy”.

Konferencja odbędzie się 23 września 2015 r. Na konferencję planujemy wydać monografię zawierajacą nadesłane i zrecenzowanie pozytywnie artykuły

Ulotka o konferencji (kliknij i pobierz)

Karta zgłoszenia na konferencję (kliknij i pobierz)

Zasady redakcyjne dla autorów artykułów zgłaszanych na konferencję (kliknij i pobierz)

Oświadczenie autora artykułu (Bardzo prosimy w sytuacji pojawienia się artykułów wieloautorskich o wpisanie danych każdego ze współautorów oraz o jego podpis i złożenie dokumentu najpóźniej w dniu obrad konferencyjnych) (kliknij i pobierz)

NOWE:

PROGRAM KONFERENCJI
(kliknij i pobierz)

Sponsorzy i patrnerzy JUBILEUSZOWEJ KONFERENCJI NAUKOWEJ Z OKAZJI 70-tych URODZIN PROF. ZW. DR HAB. ARKADIUSZA POTOCKIEGO, pt.: „Zachowania organizacyjne w gospodarce opartej na wiedzy”, która zorganizowana będzie w dniu 23 września 2015 r. na terenie kampusu UEK:


Sponsorzy i patrnerzy II Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Przeobrażenia i zmiany w organizacjach w warunkach globalizacji”, która zorganizowana była przez naszą Katedrę w dniach 15-17 września 2009 r. w Zakopanem:


Informacja z I Międzynarodowej Konferencji Naukowej pt.: „Przeobrażenia w organizacjach. Rozwiązywanie problemów związanych z wdrażaniem nowych metod zarządzania”, która zorganizowana była przez naszą Katedrę w dniach 8-10 czerwca 2007 r. w Zakopanem.Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków