Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedzą


Zarządzanie zasobami niematerialnymi

Wykładowcy:
prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, dr Anna Pietruszka-Ortyl

Prowadzący ćwiczenia:
dr Anna Pietruszka-Ortyl, mgr Marek Makowiec, mgr Paweł Łukasik

Problematyka zajęć:

Wprowadzenie do warunków gospodarki opartej na wiedzy i zasobów współczesnego przedsiębiorstwa. Podstawowe zasoby niematerialne organizacji. Kapitał intelektualny i jego elementy składowe. Zarządzanie wiedzą jako koncepcja rozwoju kapitału intelektualnego organizacji. System zarządzania wiedzą organizacji. Modele generowania wiedzy w organizacji.

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca:

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków