Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedząZarządzanie w gospodarce opartej na wiedzy

Wykładowcy:
prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, dr Anna Pietruszka-Ortyl

Problematyka zajęć:

Gospodarka oparta na wiedzy i jej cechy. Istota, budowa i walory organizacji opartych na wiedzy. Modele organizacji opartych na wiedzy. System zarządzania organizacji opartych na wiedzy. Istota zarządzania wiedzą. Strategie zarządzania wiedzą. System zarządzania wiedzą. Modele generowania wiedzy w organizacji. Transfer i rozwój wiedzy w organizacji sieciowej.

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca:

  • Edvinsson L., Malone M.S., Kapitał intelektualny, PWN, Warszawa 2001.
  • Bratnicki M., Kompetencje przedsiębiorstwa. Od określenie kompetencji do zbudowania strategii, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2000.
  • Low J., Kalafut P.C., Niematerialna wartość firmy. Ukryte źródła przewagi konkurencyjnej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.
  • Głuszek E., Zarządzanie zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, Wydawnictwo AE im. Oskara Lanego, Wrocław 2004.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków