Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedzą


Zarządzanie informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie

Wykładowcy:
dr Daniel Gach

Prowadzący ćwiczenia:
dr Daniel Gach

Problematyka zajęć:

Istota informowania i komunikacji. Informacja i jej patologie. Zasady informowania i komunikacji. Typy komunikacji. Zarządzanie strategiczne informacjami. Metody zarządzania informacją i komunikacją w przedsiębiorstwie. Elementy zarządzania wiedzą: informacja i komunikacja jako narzędzia transferu i rozwoju wiedzy w organizacji, elementy zarządzania wiedzą w organizacji.

Literatura podstawowa:

Potocki A., Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.

Literatura uzupełniająca:

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków