Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedzą


Zachowania organizacyjne

Wykładowcy:
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki, prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, dr Renata Winkler, dr Anna Pietruszka-Ortyl

Prowadzący ćwiczenia:
dr Anna Pietruszka-Ortyl, dr Renata Winkler, mgr Marek Makowiec, mgr Paweł Łukasik

Problematyka zajęć:

Istota zachowań organizacyjnych, zachowania jednostkowe i grupowe w organizacji. Zachowania międzyorganizacyjne – podstawowe relacje z otoczeniem: konkurencja, integracja. Przywództwo, style kierowania i profil kompetencji współczesnego menedżera. Procesy komunikowania i negocjacji w organizacjach. Kultura organizacyjna i etyka zachowań organizacyjnych.

Literatura podstawowa:

Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod red. Arkadiusza Potockiego, Difin, Warszawa 2005.

Literatura uzupełniająca:

  • Robbins S. P., Zachowania w organizacji, PWE, Warszawa 1998 (2004).
  • Sikorski Cz., Zachowania ludzi w organizacji, PWN, Warszawa 1999.
  • Prace z zakresu zachowań organizacyjnych. Zeszyty Naukowe nr 626, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2003.
  • Prace z zakresu zachowań organizacyjnych. Zeszyty Naukowe nr 647, Akademia Ekonomiczna w Krakowie, Kraków 2004.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków