Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedzą

Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych

Wykładowcy:
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki, prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła, dr Renata Winkler

Prowadzący ćwiczenia:
dr Renata Winkler, mgr Marek Makowiec, mgr Paweł Łukasik

Problematyka zajęć:

Komunikacja, jej istota, podstawowe rodzaje. Uczestnicy procesów komunikacyjnych w przedsiębiorstwie. Rozwijanie indywidualnych umiejętności komunikacyjnych. Tradycyjne metody hierarchiczne. Techniki grupowego komunikowania się organizacji. Metody komunikacji ukierunkowane na zwiększanie partycypacji pracowników. Techniki komunikacji ukierunkowane na rozwijanie kultury wewnętrznej organizacji. Metody rozszerzania i upowszechniania informacji. Wykorzystanie komunikacji w negocjacjach. Komunikacja w organizacjach wirtualnych. Trendy w komunikowaniu organizacyjnym.

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca:
  • Potocki A., Instrumenty komunikacji wewnętrznej w przedsiębiorstwie, Difin, Warszawa 2008.
  • Mastenbroek W., Negocjowanie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2000.
  • Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
  • Warner T., Umiejętności w komunikowaniu się, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
  • Kiełtyka L., Komunikacja w zarządzaniu. Techniki, narzędzia i formy przekazu informacji, Agencja Wydawnicza Placet, Warszawa 2002.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków