Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedzą
Podstawy organizacji i zarządzania

Wykładowcy:
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki, prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła

Prowadzący ćwiczenia:
dr Anna Pietruszka-Ortyl, dr Renata Winkler, mgr Marek Makowiec, mgr Paweł Łukasik

Problematyka zajęć:

Geneza i rozwój nauki organizacji i zarządzania. Podstawowe pojęcia i terminy pokrewne. Podstawowe prawa i zasady. Szkoły organizacji i zarządzania. Procesy informacyjno-decyzyjne. Instrumenty zarządzania. Przedsiębiorstwo i jego otoczenie jako obiekt zarządzania. Zarządzanie sferami działalności przedsiębiorstwa. Współczesne koncepcje zarządzania. Systemy decyzyjne, motywacyjne i informacji menedżerskiej. Problematyka reorganizacji.

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca:

  • Griffin R. W., Podstawy zarządzania organizacjami, PWN, Warszawa 2005.
  • Wajda A., Podstawy nauki o zarządzaniu organizacjami, Difin, Warszawa 2003.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków