Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedzą
Komunikacja wewnętrzna w przedsiębiorstwie

Wykładowcy:
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki, dr Renata Winkler

Prowadzący ćwiczenia:
dr Renata Winkler, mgr Marek Makowiec, mgr Paweł Łukasik

Problematyka zajęć:

Psychologiczne i społeczne uwarunkowania komunikacji międzyludzkiej. Elementy i modele procesu komunikowania się. Funkcje i formy komunikowania się w przedsiębiorstwie. Sieci komunikacji. Komunikacja formalna i nieformalna, werbalna i niewerbalna. Bariery w komunikowaniu się. Analiza transakcyjna. Teoria asertywności. Aktywne słuchanie. Metody wspomagające proces komunikowania się w przedsiębiorstwie: metoda obrad, koncepcja "fermentacji drożdży", metoda Open Space - Technology, metoda Group - teamware, Quality Audit Meeting, "gorąca grupa", grupy wspólnych interesów.

Literatura podstawowa:

Literatura uzupełniająca:

  • Warner T., Umiejętności w komunikowaniu się, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
  • Stankiewicz J., Komunikowanie się w organizacji, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 1999.
  • Nęcki Z., Komunikacja międzyludzka, Wydawnictwo Profesjonalnej Szkoły Biznesu, Kraków 1996.
  • Knapp M.L., Hall J.A., Komunikacja niewerbalna w interakcjach międzyludzkich, Wydawnictwo Astrum, Wrocław 2000.
  • McKay M., Davis M., Fannin P., Sztuka skutecznego porozumiewania się, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk 2001.


Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków