Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedząZarządzanie kapitałem intelektualnym

Wykładowcy:
dr Anna Pietruszka-Ortyl

Problematyka zajęć:

Istota i cechy gospodarki opartej na wiedzy. Istota i cechy organizacji opartych na wiedzy. Relacje między zasobami niematerialnymi, aktywami niemierzalnymi a kapitałem intelektualnym. Zachodnie i japońskie ujęcie wiedzy w ramach koncepcji zarządzania wiedzą. Cechy i typy wiedzy. Geneza zarządzania wiedzą. Zarządzanie wiedzą w ujęciu funkcjonalnym, procesowym, instrumentalnym i instytucjonalnym. Istota i zadania strategicznego i operacyjnego zarządzania wiedzą. Pojęcie i rodzaje strategii wiedzy organizacji. Pojęcie i typy strategii zarządzania wiedzą. Kapitał intelektualny i jego zasadnicze elementy składowe. Identyfikacja i pomiar kapitału intelektualnego organizacji – przegląd narzędzi. Ewolucja warunków pracy w gospodarce opartej na wiedzy. Pracownicy wiedzy – istota i specyfika. Efektywne zarządzanie pracownikami wiedzy.

Literatura podstawowa:

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków