Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DYDAKTYKA:
 Humanizacja pracy
 Komunikacja
     wewnętrzna w
     przedsiębiorstwie
 Podstawy
     organizacji i
     zarządzania
 Techniki komunikacji w
     organizacjach
     gospodarczych
 Zachowania
     organizacyjne
 Zarządzanie informacją
     i komunikacją w
     przedsiębiorstwie
 Zarządzanie w
     gospodarce opartej na
     wiedzy
 Zarządzanie zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie wiedzą w
     organizacji
 Gospodarowanie
     zasobami
     niematerialnymi
 Zarządzanie kapitałem
     intelektualnym
 Zarządzanie wiedząHumanizacja pracy

Wykładowcy:
prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki, prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła

Prowadzący ćwiczenia:
dr Anna Pietruszka-Ortyl; mgr Marek Makowiec

Problematyka zajęć:

Istota humanizacji pracy i rozwój koncepcji. Zjawisko dehumanizacji, jego przyczyny i skutki dla organizacji oraz człowieka. Metody badania i eliminacji zjawiska dehumanizacji organizacji pracy.

Literatura podstawowa:

Mikuła B., Człowiek a organizacja. Humanizm w koncepcjach i metodach XX wieku, Antykwa, Kraków 2000.

Literatura uzupełniająca:

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków