Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A.,
Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody,
ISBN 83-7251-298-1,
Difin, Warszawa 2002, ss. 182„Książka podejmuje niezmiernie ważny, potrzebny i perspektywiczny problem zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie przyszłości. W dzisiejszych czasach turbulentnego otoczenia i wyczerpywania się prostych rezerw wzrostu efektywności zawartych w tzw. czynnikach „twardych”, obserwuje się poszukiwanie źródeł przewagi konkurencyjnej w obszarze tzw. czynników „miękkich” (jakościowych, niewymiernych). Właśnie widza jest jednym z tych, których znaczenia stale rośnie i w przyszłości ma szansę zająć pozycję dominującą. Już dzisiaj obserwuje się, że to właśnie wiedza staje się zasadniczą przyczyną powodzenia firm odnoszących sukces.
[…] Ważne jest i to, że recenzowana publikacja jest na rynku wydawniczym jednym z niewielu opracowań, które analizowany problem ujmują w sposób tak pełny i kompleksowy.”

(Z recenzji prof. UG. dr hab. M. Czerskiej)

SPIS TREŚCI

Wprowadzenie

Rozdział 1
Modele przedsiębiorstwa przyszłości


1. Organizacja ucząca się.
2. Organizacja inteligentna.
3. Organizacja fraktalna.
4. Organizacja wirtualna.
5. Analiza porównawcza i wnioski.

Rozdział 2
Rozwój i pomiar kapitału intelektualnego organizacji


1. Kapitał intelektualny i jego elementy składowe.
2. Rozwój kapitału intelektualnego.
    2.1. Kapitał intelektualny człowieka i jego rozwój.
    2.2. Zarządzanie kapitałem ludzkim.
    2.3. Zarządzanie kapitałem intelektualnym organizacji.
    2.4. Proces zarządzania kapitałem intelektualnym.
3. Wartościowanie kapitału intelektualnego.
    3.1. Pomiar kapitału ludzkiego.
    3.2. Wskaźniki charakteryzujące indywidualnie każdy z trzech obszarów.
kapitału intelektualnego.
4. Modele diagnozy kapitału intelektualnego organizacji.

Rozdział 3
Generowanie wiedzy w organizacji


1. Istota wiedzy i zarządzania wiedzą.
2. Tworzenie i transfer wiedzy w organizacji.
3. Transfer wiedzy między przedsiębiorstwami partnerskimi.
4. Uwarunkowania poziomu efektywności zarządzania wiedzą.

Rozdział 4
Metody wspomagające rozwój wiedzy w organizacji


1. Obrady i ich formy.
2. Technologia otwartej przestrzeni.
3. Grupy i zespoły wiedzy tzw. Group-Team-Ware.
4. Grupy wspólnych interesów.
5. Koncepcja "fermentacji drożdży".
6. Metoda wewnętrznego marketingu kadrowego 7. Kaizen.
8. Koła jakości.
9. Quality Audit Meeting (QAM).
10. Zespoły twórczego zaangażowania w jakości D. Petersena.

Autorami poszczególnych rozdziałów są:

Wprowadzenie - Bogusz Mikuła
Rozdział l - Bogusz Mikuła
Rozdział 2 - Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl
1-2. Bogusz Mikuła, Anna Pietruszka-Ortyl
3-4. Anna Pietruszka-Ortyl
Rozdział 3 - Bogusz Mikuła
Rozdział 4 - Bogusz Mikuła, Arkadiusz Potocki
1-6. Arkadiusz Potocki
7-8. Bogusz Mikuła
9-10. Arkadiusz Potocki

Recenzent: prof. UG dr hab. Małgorzata CzerskaCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków