Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A.,
Techniki komunikacji w organizacjach gospodarczych,
ISBN 83-7251-373-2,
Difin, Warszawa 2003, ss. 320„...Książka wpisuje się do „rejestru” opracowań przygotowujących organizacje gospodarcze do sprostania wymaganiom m.in. takim, jak: potrzeba permanentnej adaptacji, potrzeba stawiania czoła narastającej liczbie paradoksów i optymalizowania sprzecznych tendencji oraz potrzeba integrowania różnorodności, nasilająca się w związku z rozwojem relacji interkulturowych w ramach gospodarki światowej oraz w organizacjach. W książce potencjalny czytelnik może odnaleźć odpowiedź na pytania dotyczące istoty, metod, barier i warunków sprawnego komunikowania się w organizacji i organizacji z otoczeniem. Przedstawione w niej zagadnienia odkrywają zarówno teoretyczne, jak i praktyczne oblicze komunikowania się. Dzięki tym aspektom książka daje możliwość pogłębienia wiedzy tym, którzy odczuwają jej niedostatek i zapewnia konkretne narzedzie usprawniające procesy komunikowania się tym, którzy popełniają błędy w procesie zarządzania”.

(Z recenzji prof. dr hab. W. Błaszczyk)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Potrzeby komunikacyjne przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej


1.1. Uwagi wprowadzające.
1.2. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw w gospodarce rynkowej.
1.3. Kategoria potrzeby w relacji do systemów.
1.4. Komunikacyjne „korzenie” uwarunkowań potrzeb przedsiębiorstwa.
1.5. Obszary potrzeb komunikacyjnych.

Rozdział 2
Elementy organizacji komunikacji w przedsiebiorstwie


2.1. Istota i składniki procesu komunikowania się.
2.2. Kierunki i sieci przepływu informacji. 2.3. Komunikacja interpersonalna: formalna pisemna i formalna ustna. Zasady mówienia i słuchania.
2.4. Komunikacja nieformalna i sieć przepływu pogłosek.
2.5. Języki niewerbalne, ich narzędzia i znaczenia.
2.6. Typy zachowań uczestników komunikowania się.

Rozdział 3
Techniczne instrumenty wspomagania procesów komunikowania się


3.1. Telefon i fax.
3.2. Wideokonferencje.
3.3. Intranet.
3.4. Internet.

Rozdział 4
Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem


4.1. Komunikacja marketingowa organizacji gospodarczych.
       4.1.1. Promocja jako narzędzie wspierania sprzedaży.
       4.1.2. Rola public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa.
       4.1.3. Badania marketingowe jako element komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.
4.2. Negocjacje zewnętrzne.

Rozdział 5
Metody rozwiązywania problemów i tworzenia innowacji oparte na odpowiednio zorganizowanej komunikacji.


5.1. Grupy, zespoły zadaniowe, komitety.
5.2. Obrady i ich formy.
5.3. Wspólnoty praktyków (Communities of practice).
5.4. Grupy wspólnych interesów.
5.5. Grupy i zespoły wiedzy Group-TeamWare.
5.6. Technologia otwartej przestrzeni (Open Space Technology).
5.7. Quality Audit Meeting.
5.8. Koła jakości.
5.9. Zespoły twórczego kształtowania jakości D. Petersena.
5.10. Koncepcja „fermentacji drożdży”.
5.11. Zespół do spraw przeprowadzenia oceny przełożonego – „radar personalny”.
5.12. Metoda wewnętrznego marketingu personalnego.
5.13. „Gorąca grupa”.
5.14. Grupa T – zespołowy trening wrażliwości.

Rozdział 6
Wybrane metody racjonalizacji procesów i systemów komunikowania się


6.1. KIWA – analiza wartości informacji i komunikowania się.
       6.1.1. Uwagi wstępne.
       6.1.2. Przebieg analizy wartości informacji i komunikowania się.
6.2. KSS – metoda analizy i projektowania systemu komunikacji.

Rozdział 7
Komunikacja interkulturowa w przedsiębiorstwie


7.1. Uwagi wprowadzające.
7.2. Kultura i powiązaniakomunikacyjno-kulturowe.
7.3. Zakres komunikacyjnych uwarunkowań kulturowych.
       7.3.1. Płaszczyzna werbalna.
       7.3.2. Płaszczyzna niewerbalna.
       7.3.3. Płaszczyzna kognitywna – bariery komunikacji interkulturowej: stereotypy, uprzedzenia i etnocentryzm.
7.4. Interkulturowa kompetencja komunikacyjna.
       7.4.1. Istota kompetencji komunikacyjnej.
       7.4.2. Kreowanie interkulturowej kompetencji komunikacyjnej.
       7.4.3. Kultura organizacyjna jako zmienna pośrednicząca w kształtowaniu interkulturowej kompetencji komunikacyjnej.

Autorami poszczególnych rozdziałów są:

Arkadiusz Potocki: wstęp, rozdziały 2, 5, 6
Renata Winkler: rozdziały 1, 7
Agnieszka Żbikowska: rozdziały 3, 4

Recenzent: prof. dr hab. Wanda BłaszczykCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków