Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Mikuła B., Potocki A.,
Metody zarządzania innowacyjno-partycypacyjnego,
ISBN 83-87493-10-4,
Oficyna Wydawnicza ANTYKWA s.c.,
Kraków 1997, ss. 188„Duże znaczenie w nowoczesnym procesie wytwórczym ma postawa ludzi w nim uczestniczących, kierujących się m.in. takimi motywami jak ambicja zawodowa, zadowolenie z pracy, przyznaniem awansu – motywami pozaekonomicznymi. Często podkreśla się, że w miarę wzrostu gospodarczego i w ślad za tym, coraz pełniejszym zaspokojeniem potrzeb ekonomicznych pracowników, rola motywów pozaekonomicznych będzie rosła. Coraz większego znaczenia nabierać będzie stosowanie różnych form partycypacji pracowniczej, proefektywnościowej kultury organizacyjnej i innych form zwiększania podmiotowości pracowników w procesie wytwórczym. To uwzględnianie w procesie zarządzania indywidualnych zachowań i dążeń pracowników staje się zatem nieodzowne. Biorąc pod uwagę powyższe stwierdzenia poruszona w książce problematyka staje się coraz bardziej aktualna i w dużej mierze wypełnia lukę z zakresu doskonalenia metod zarządzania z uwzględnieniem podmiotowości pracownika.”

(Z recenzji prof. zw. dr hab. L. Kozioł)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Istota i formy partycypacji pracowników w zarządzaniu przedsiębiorstwem


Rozdział 2
Wpływ klimatu organizacyjnego na partycypację pracowników


2.1. Pojęcie i typologia klimatu organizacyjnego.
2.2. Charakterystyka innowacyjno – partycypacyjnego klimatu organizacyjnego.

Rozdział 3
Kształtowanie proefektywnościowej kultury organizacyjnej instytucji gospodarczych i administracyjnych w Polsce


Rozdział 4
Metodyka kształtowania innowacyjno – partycypacyjnego klimatu organizacyjnego


4.1. Charakterystyka metody.
4.2. Możliwości funkcjonowania innowacyjno – partycypacyjnego klimatu organizacyjnego w Polsce.

Rozdział 5
Przegląd wybranych metod wspomagających tworzenie innowacyjno – partycypacyjnego klimatu organizacyjnego.


5.1. Metoda obrad.
5.2. Metoda radaru personalnego.
5.3. Metoda MAPS.
5.4. Metoda grup autonomicznych.
5.5. Metoda kół jakości.
5.6. Metoda D. Petersena.
5.7. Metoda ASTEX.
5.8. Metodyka humanizowania organizacji pracy w sferze zarządzania przedsiębiorstwem.

Rozdział 6
Partycypacyjno – czasowe aspekty wdrażania zmian organizacyjnych


Autorami poszczególnych rozdziałów są:

Bogusz Mikuła: rozdział 3, podrozdział 5.5 i 5.8
Arkadiusz Potocki: wstęp, rozdział 2, 4, 6, podrozdział 5.1, 5.2, 5.3, 5.6 i 5.7
Bogusz Mikuła, Arkadiusz Potocki: rozdział 1, podrozdział 5.4

Recenzent: prof. zw. dr hab. Leszek KoziołCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków