Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą,
Praca zbiorowa pod redakcją naukową Bogusza Mikuły,
ISBN: 978-83-62511-56-3,
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków 2012, ss. 218.„Gospodarka oparta na wiedzy to współczesny byt społeczno-ekonomiczny determinujący całokształt procesów zachodzących w gospodarce. Z niego wyłoniło się szereg nowych szans rozwojowych, ale także wiele koniecznych do pokonania zagrożeń. Świat nauki nie pozostaje wobec tej sytuacji bierny i prowadzi badania mające na celu identyfikowanie specyficznych uwarunkowań oraz opracowanie zaleceń dla wszystkich poziomów praktyki gospodarczej. Przykładem tego jest niniejsza publikacja pt. „Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą". Stanowi ona efekt prac wykonanych w ramach badań statutowych realizowanych w Katedrze Zachowań Organizacyjnych Uniwersytetu Fkonomicznego w Krakowie w roku 2011 (nr 170/KZO/1/2011/S/649). Treść opracowania wynika z prowadzonych przez pracowników Katedry nurtów badawczych związanych z kształtowaniem pożądanych zachowań ludzi w obrąbie organizacji oraz zarządzaniem wiedzą i komunikacją...”.

(Ze Wstępu Autorzy)


ZACHĘCAMY DO POBRANIA NASZEJ PUBLIKACJI W WERSJI PDF. Możesz pobrać książkę w całości oraz poszczególne jej rozdziały.
(by pobrać książkę kliknij)


SPIS TREŚCI

WSTĘP:
Autorzy

ROZDZIAŁ I:
Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła

NOWY WYMIAR ZACHOWAŃ ORGANIZACYJNYCH
(by pobrać rozdział kliknij)


ROZDZIAŁ II:
Dr Anna Pietruszka-Ortyl

PRACA OPARTA NA WIEDZY
(by pobrać rozdział kliknij)


ROZDZIAŁ III:
Prof. dr hab. Arkadiusz Potocki

WYBRANE METODY GENEROWANIA I WYKORZYSTANIA WIEDZY W ORGANIZACJI
(by pobrać rozdział kliknij)


ROZDZIAŁ IV:
Mgr Marek Makowiec

KOMUNIKACJA WEWNĘTRZNA W PRZEDSIĘBIORSTWIE OPARTYM NA WIEDZY
(by pobrać rozdział kliknij)


ROZDZIAŁ V:
Dr Daniel Gach

WPŁYW NOWOCZESNYCH INSTRUMENTÓW KOMUNIKOWANIA SIĘ NA ZMIANĘ FUNKCJONOWANIA PRACOWNIKÓW ORGANIZACJI
(by pobrać rozdział kliknij)


ROZDZIAŁ VI:
Mgr Paweł Łukasik

CZYNNIKI MOTYWUJĄCE PRACOWNIKÓW W GOSPODARCE OPARTEJ NA WIEDZY
(by pobrać rozdział kliknij)


ROZDZIAŁ VII:
Dr Renata Winkler

PROJEKTOWANIE I PRZYGOTOWANIE SZKOLEŃ W ORGANIZACJACH OPARTYCH NA WIEDZY
(by pobrać rozdział kliknij)


Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki - Nota biograficzna
(by pobrać rozdział kliknij)

Przebieg i dorobek pracy naukowo-dydaktycznej - Prof. zw. dr hab. Arkadiusz Potocki
(by pobrać rozdział kliknij)

ZAKOŃCZENIE:
Prof. UEK dr hab. Bogusz Mikuła
Autorami poszczególnych rozdziałów są:

Daniel Gach – Rozdział V
Paweł Łukasik – Rozdział VI
Marek Makowiec – Rozdział IV
Bogusz Mikuła – Rozdział I, Zakończenie
Anna Pietruszka-Ortyl – Rozdział II
Arkadiusz Potocki – Rozdział III
Renata Winkler – Rozdział VII

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków