Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą,
Praca zbiorowa pod red. Arkadiusza Potockiego,
ISBN: 978-83-62511-65-5,
Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie,
Kraków 2011, ss. 214.„Recenzowana praca przedstawia interesujący materiał poznawczy i metodyczny, odnoszący się do dwóch koncepcji, które wydają się kluczowe ze względu na rozwój odpowiednich kierunków badań w dyscyplinie nauk o zarządzaniu i jednocześnie są niezwykle ważne dla rozwoju praktyk zarządzania we współczesnych organizacjach, coraz częściej preferujących rozwiązania oparte między innymi na otwartej komunikacji, szeroko pojętej partycypacji w zarządzaniu, pracy zespołowej, wielokierunkowym transferze wiedzy. Do tych koncepcji zaliczymy: zarządzanie wiedzą oraz komunikację w organizacji. W istotny sposób kształtują one pożądane zachowania we współczesnych organizacjach.
Recenzowane opracowanie wnosi wiele nowych wartości do nauk zarządzania, a zachowań organizacyjnych w szczególności. Zespół autorski dostrzega i opisuje szereg zjawisk, które wymagają pogłębionej refleksji. Wynikają one z nowego układu warunków, współtworzonych przez techniki informacyjne, krystalizujące się nowe kategorie pracowników wiedzy, wielokulturowe środowisko zarządzania. Te i inne warunki determinują procesy zachodzące w organizacjach, wśród których najważniejsze stają się procesy transferu wiedzy, a przede wszystkim, dzielenia się wiedzą.
Ustalenia w tym zakresie, identyfikowane bariery, proponowane narzędzia w postaci metod i technik zarządzania, wskazywane procedury rozwiązywania problemów organizacyjnych są istotnym materiałem poglądowym dla przedsiębiorców i menedżerów, poszukujących efektywnych zaleceń dotyczących działania w nowoczesnej gospodarce”.

(Z recenzji prof. UE dr hab. Mieczysław Morawski
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)


ZACHĘCAMY DO POBRANIA NASZEJ PUBLIKACJI W WERSJI PDF. Możesz pobrać książkę w całości oraz poszczególne jej rozdziały. (by pobrać książkę kliknij)


SPIS TREŚCI

WSTĘP:
Prof dr hab. Arkadiusz Potocki

ROZDZIAŁ I:
Prof UEK dr hab. Bogusz Mikuła

ISTOTA ZARZĄDZANIA WIEDZĄ W ORGANIZACJI (by pobrać rozdział kliknij)


ROZDZIAŁ II:
Prof dr hab. Arkadiusz Potocki

KOMUNIKACJA JAKO PROCES ZARZĄDZANIA WIEDZĄ (by pobrać rozdział kliknij)

ROZDZIAŁ III:
Prof UEK dr hab. Bogusz Mikuła

TRANSFER WIEDZY W ORGANIZACJI (by pobrać rozdział kliknij)

ROZDZIAŁ IV:
Dr Anna Pietruszka-Ortyl

KOMUNIKACYJNE ASPEKTY ORGANIZACJI PRACY PRACOWNIKÓW WIEDZY (by pobrać rozdział kliknij)

ROZDZIAŁ V:
Dr Daniel Gach

KOMUNIKACJA W PRACY ZESPOŁOWEJ JAKO NARZĘDZIE WYKORZYSTANIA WIEDZY (by pobrać rozdział kliknij)

ROZDZIAŁ VI:
Dr Renata Winkler

SZKOLENIE W PROCESIE TRANSFERU W WIEDZY W WARUNKACH RÓŻNORODNOŚCI KULTUROWEJ (by pobrać rozdział kliknij)

ROZDZIAŁ VII:
Mgr Marek Makowiec

INSTRUMENTALIZACJA PROCESÓW TRANSFERU WIEDZY (by pobrać rozdział kliknij)

ROZDZIAŁ VIII:
Mgr Paweł Łukasik

KOMUNIKACJA A INNOWACYJNOŚĆ (by pobrać rozdział kliknij)

ZAKOŃCZENIE:
Prof dr hab. Arkadiusz Potocki


SŁOWNIK POJĘĆ

LITERATURA

Autorami poszczególnych rozdziałów są:

Daniel Gach – Rozdział 5
Paweł Łukasik – Rozdział 8
Marek Makowiec – Rozdział 7
Bogusz Mikuła – Rozdziały 1 i 3
Anna Pietruszka-Ortyl – Rozdział 4
Arkadiusz Potocki –Wstęp, Rozdział 2, Zakończenie
Renata Winkler – Rozdział 6

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków