Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Potocki A., Winkler R., Żbikowska A.
Komunikowanie w organizacjach gospodarczych,
ISBN: 978-83-7641-413-3,
Wydawnictwo Difin,
Warszawa 2011, ss. 264.„...W prezentowanej pozycji potencjalny czytelnik może odnaleźć odpowiedź na pytania dotyczące istoty, metod, barier i warunków sprawnej komunikacji w obrębie organizacji, jak również w zakresie komunikacji organizacji z otoczeniem. Pozycja ta umozliwia zdobycie i pogłębienie wiedzy z zakresu tak aktualnych zagadnień związanych z komunikacją, jak: audyt komunikacyjny, komunikacja marketingowa, komunikacja interkulturowa, wykorzystanie komunikacji w zarządzaniu wiedzą oraz negocjacje. W książce omówiono również szereg metod i narzędzi służących usprawnianiu procesów komunikacji wewnętrznej w organizacji. Pozycja ta zawiera wiedzę niezbędną osobom zajmującym stanowiska kierownicze bez względu na szczebel zarządzania czy realizowane funkcje...

...W szczególności zakładam żywe zainteresowanie niniejszą pozycją wydawniczą ze strony szkoleniowców, trenerów i coachów specjalizujących się w treningach komunikacji...”

(Z recenzji prof. dr hab. Kazimierz Perechuda)
Katedra Zarządzania Informacją i Wiedzą
Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Potrzeby komunikacyjne w organizacji


1.1. Szkic o komunikowaniu się w organizacji.
1.2. Kategoria potrzeby w relacji do systemów.
1.3. Obszary potrzeb komunikacyjnych.

Rozdział 2
Teoria komunikowania


2.1. Istota i składniki procesu komunikowania się.
2.2. Wybrane modele komunikacji.

Rozdział 3
Elementy komunikacji interpersonalnej w przedsiębiorstwie


3.1. Komunikacja interpersonalna: formalna pisemna i formalna ustna. Zasady mówienia i słuchania.
3.2. Komunikacja nieformalna i sieć przepływu pogłosek.
3.3. Języki niewerbalne, ich narzędzia i znaczenia.
3.4. Typy zachowań uczestników komunikowania się.

Rozdział 4
Komunikacja przedsiębiorstwa z otoczeniem


4.1. Komunikacja marketingowa organizacji gospodarczych.
       4.1.1. Promocja jako narzędzie wspierania sprzedaży.
       4.1.2. Rola public relations w kształtowaniu wizerunku przedsiębiorstwa.
       4.1.3. Badania marketingowe jako element komunikowania się przedsiębiorstwa z rynkiem.
4.2. Wykorzystanie Internetu w komunikacji organizacji z otoczeniem.
4.3. Negocjacje zewnętrzne.

Rozdział 5
Komunikacja, wiedza organizacyjna a zmiany i innowacje zarządcze.


5.1. Komunikacja jako proces zarządzania wiedzą.
       5.1.1. Model komunikacji jako narzędzia zarządzania wiedzą w organizacji.
       5.1.2. Komunikacja, wiedza organizacyjna a byt przedsiębiorstwa w gospodarce rynkowej.
       5.1.3. Komunikacyjne zachowania menedżerów i ich współpracowników a zmiany organizacyjne i cele komunikowania w organizacjach opartych na wiedzy.
5.2. Grupy, zespoły zadaniowe, komitety.
5.3. Obrady i ich formy.
5.4. Wspólnoty praktyków (Communities of practice).
5.5. Grupy wspólnych interesów.
5.6. Grupy i zespoły wiedzy, tzw. Group-TeamWare.
5.7. Technologia otwartej przestrzeni (Open Space Technology).
5.8. Quality Audit Meeting.
5.9. Zespoły twórczego kształtowania jakości D. Petersena.
5.10. Koncepcja „fermentacji drożdży”.
5.11. „Gorąca grupa”.

Rozdział 6
Komunikacja interkulturowa w organizacji


6.1. Kultura a komunikacja.
6.2. Zakres komunikacyjnych uwarunkowań kulturowych.
       6.2.1. Płaszczyzna werbalna.
       6.2.2. Płaszczyzna niewerbalna.
       6.2.3. Płaszczyzna kognitywna.
6.3. Interkulturowa kompetencja komunikacyjna.
       6.3.1. Kompetencja komunikacyjna – zarys problematyki.
       6.3.2. Międzykulturowa kompetencja komunikacyjna.
6.3. Kształtowanie procesu komunikowania się w zróżnicowanym kulturowo środowisku organizacji.

Rozdział 7
Audyt komunikacji wewnętrznej


7.1. Audyt komunikacyjny – rys historyczny.
7.2. Cele audytu komunikacyjnego.
7.3. Metody wspomagania audytu systemu komunikowania w organizacji.
7.4. Ramowe wytyczne dla przeprowadzania audytu systemu komunikowania w organizacji.

Autorami poszczególnych rozdziałów są:

Arkadiusz Potocki: wstęp, rozdziały: 2, 3, 5
Renata Winkler: rozdziały: 1, 2, 6, 7
Agnieszka Żbikowska: rozdziały: 2, 4

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków