Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Winkler R.,
Zarządzanie komunikacją w organizacjach zróżnicowanych kulturowo,
ISBN: 978-83-7526-651-1,
Wolters Kluwer Polska - OFICYNA,
Kraków 2008, ss. 228.„Celem publikacji jest wskazanie, na co należy zwrócić uwagę, przygotowując pracowników do funkcjonowania w zróżnicowanym kulturowo środowisku, by zderzenie odmiennych poglądów, przekonań, systemów wartości, perspektyw postrzegania, schematów odczuwania, myślenia oraz wnioskowania nie prowadziło do istotnych zaburzeń w obrębie procesu komunikowania się, a w efekcie do spadku efektywności współdziałania osób wywodzących się z różnych środowisk narodowych i kulturowych. Główne z omawianych zagadnień to:

  • zarządzanie w warunkach zróżnicowania kulturowego organizacji,
  • proces komunikowania się i jego modelowe ujęcia,
  • kulturowy wymiar komunikowania się – zależność kultury i komunikacji,
  • efektywność procesu komunikowania się w organizacji,
  • szkolenia komunikacyjne – ich rola i zasady projektowania.
Książka powstała z myślą o praktykach zarządzania – menedżerach, trenerach, pracownikach organizacji wielokulturowych, ekspatach, a także nauczycielach akademickich i studentach, którzy są zainteresowani problematyką funkcjonowania organizacji w warunkach różnorodności kulturowej.

(Z PRZEDMOWY)

SPIS TREŚCI

PRZEDMOWA

Rozdział I
Zarządzanie a wielokulturowość


1. Uwarunkowania funkcjonowania przedsiębiorstw.
2. Zróżnicowanie kulturowe organizacji.
3. Organizacje wielokulturowe.
4. Wielokulturowośc w zarządzaniu.
5. Podsumowanie.

Rozdział II
Człowiek a komunikowanie się


1. Komunikowanie się w społecznym funkcjonowaniu człowieka.
2. Komunikacja, komunikowanie, komunikowanie się.
3. Proces komunikowania się.
4. Modelowe ujęcia procesu komunikowania się.
5. Podsumowanie.

Rozdział III
Kulturowy wymiar komunikowania się


1. Człowiek a kultura.
2. Zależność kultury i komunikacji.
3. Kulturowe uwarunkowania w komunikowaniu się.
4. Modelowe ujęcia interkulturowego komunikowania się.
5. Kultura organizacyjna a komunikowanie się.
6. Kompetencja komunikacyjna – ujęcie interkulturowe.
7. Podsumowanie.

Rozdział IV
Efektywne komunikowanie się w organizacji


1. Organizacyjne procesy komunikowania się.
2. O efektywności słów kilka.
3. Efektywność organizacji a efektywność zasobów ludzkich.
4. Efektywność procesu komunikowania się.
5. Podsumowanie.

Rozdział V
Szkolenia w zarządzaniu komunikacją


1. Szkolenia – ich rola i ranga.
2. Przesłanki przewodnie skutecznych szkoleń.
3. Projektowanie szkoleń komunikacyjnych.
4. Podsumowanie.

LITERATURA

INDEKS

Recenzent: prof. zw. dr hab.Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków