Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Mikuła B.,
Elementy nowoczesnego zarządzania.
W kierunku organizacji inteligentnych,
ISBN 83-87493-66-X,
Oficyna Wydawnicza ANTYKWA s.c.,
Kraków 2001, ss. 187„W książce tej czytelnik znajdzie odpowiedź na pytanie: jak stworzyć otganizację skuteczną, efektywną i zarazem humanistyczną”.

(Z recenzji prof. zw. dr hab. L. Kozioł)

„Książka ta jest głównie adresowana do praktyków oraz studentów szkół wyższych koncentrujących swoje zainteresowania na problematyce zarządzania organizacjami. Jako autor wyrażam nadzieję, że przyczyni się ona do powstania wielu refleksji na temat organizacji i funkcjonowania krajowych przedsiębiorstw i instytucji oraz umożliwi czytelnikom uzyskanie nowych sposobów widzenia i rozumienia podejść we współczesnym zarządzaniu”

(Ze wstępu B. Mikuła)

SPIS TREŚCI

Wstęp

Rozdział 1
Charakterystyka współczesnych koncepcji zarządzania opartych na procesach organizacyjnego uczenia się


1.1. Zarys ewolucji zarządzania.
1.2. Procesy organizacyjnego uczenia się jako podstawa nowoczesnej organizacji.
       1.2.1. Definicje.
       1.2.2. Sub-procesy organizacyjnego uczenia.
       1.2.3. Poziomy i przebieg organizacyjnego uczenia.
       1.2.4. Bariery wdrażania organizacyjnego ucznia.
1.3. Organizacja ucząca się a inteligentna.
       1.3.1. Istota organizacji uczącej się.
       1.3.2. Cechy organizacji uczącej się.
       1.3.3. System zarządzania organizacji uczącej się.
       1.3.4. Istota organizacji inteligentnej.
       1.3.5. Cechy organizacji inteligentnej.

Rozdział 2
Wybrane koncepcje operacyjnego poziomu zarządzania


2.1. Koncepcje realizacji funkcji personalnej.
2.2 Zarządzanie kompetencjami.
2.3. Zarządzanie talentami.
2.4. Zarządzanie wiedzą.
2.5. Zarządzanie innowacyjno-partycypacyjne.

Rozdział 3
Metodyka wdrażania procesów organizacyjnego uczenia


3.1. Etapy wdrażania procesów organizacyjnego uczenia się.
3.2. Wybrane metody wspomagające realizację procesów organizacyjnego uczenia się.
       3.2.1. Coaching, mentoring, zespoły indywidualnego uczenia się kierowników.
       3.2.2. Trening wrażliwości.
       3.2.3. Wzbogacanie pracy.
       3.2.4. Lean management.
       3.2.5. Kaizen.
       3.2.6. Reengineering.
       3.2.7. Zespołowe formy organizacji pracy.
       3.2.8. Group Ware.

Rozdział 4
Opis wybranych metod służących diagnozowaniu stanu organizacji


4.1. Diagnoza efektywności systemu motywacji.
4.2. Technika określania potrzeb zastosowania treningu wrażliwości.
4.3. Technika określania subiektywnych odczuć klimatu organizacyjnego.
4.4. Technika określania poziomu autonomii zespołu

Rozdział 5
Opis wybranych metod wspomagających wdrażanie i realizację procesów organizacyjnego uczenia się


5.1. Burza mózgów.
5.2. Kaizen.
5.3. Koła jakości.
5.4. Benchmarking.
5.5. Trening wrażliwości.

Rozdział 6
Inne nowoczesne modele zarządzania przedsiębiorstwem


6.1. Organizacja fraktalna.
6.2. Organizacja wirtualna.

Recenzent: prof. zw. dr hab. Leszek KoziołCopyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków