Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Czekaj J., Martyniak Z., Potocki A.,
Nowe metody organizacji i zarządzania,
Stabill, Kraków 1991, ss. 63„...W niniejszym opracowaniu przedstawiono ogólną charakterystykę francuskiej metody refleksji strategicznej i niemiecką analizę wartości informacji i komunikowania (KIWA) oraz szczegółową prezentację wraz z przykładami zastosowań niemieckiej metody ASTEX i francuskiej metody analizy dyrektywnej. W opracowaniu przedstawiono praktyczne zastosowanie powyższych metod w organizacji procesów komunikacyjnych w przedsiębiorstwie przemysłowym i innych instytucjach”.

(ze wstępu autorzy)


SPIS TREŚCI


Wstęp

Rozdział I
Niektóre kierunki ewolucji i dyfuzji metod organizacji i zarządzania

Rozdział II
Metoda refleksji strategicznej

Rozdział III
Metoda KIWA – analiza wartości informacji i komunikowania

3.1. Uwagi wstępne.
3.2. Przebieg analizy wartości i komunikowania.

Rozdział IV
Metoda ASTEX

4.1. Geneza i założenia metody.
4.2. Próba zastosowania metody.

Rozdział V
Metoda analizy dyrektywnej

5.1. Przykład zastosowania AD do procesów produkcyjnych.
5.2. Przykład zastosowania AD do procesów informacyjnych.
       5.2.1. Analiza mankamentów formularza dotychczasowego.
       5.2.2. Analiza zawartości informacyjnej formularza dotychczasowego i projektowanego.
       5.2.3. Zasady sporządzania siatek zawartości informacyjnej formularzy.
       5.2.4. Projektowanie formularza ulepszonego.

Dodatek

Autorami poszczególnych rozdziałów są:
Janusz Czekaj, Arkadiusz Potocki:
rozdział IV
Zbigniew Martyniak: wstęp, rozdział I, II i V
Arkadiusz Potocki: rozdział III

Recenzent:
prof. zw. dr hab. Zofia Mikołajczyk
Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków