Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA KATEDRY:
 Opracowania książkowe
 Artykuły i opracowania
     naukowe
 Badania statutowe

Powrót do spisu opracowań książkowych

Lisiński M., Martyniak Z., Potocki A.,
Techniki organizatorskie. Badanie pracy,
Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne,
Warszawa 1979, ss. 376SPIS TREŚCI


Przedmowa

Rozdział 1
Ogólne zasady badania metod pracy


1.1. Cykl badania metod pracy.
1.2. Podstawy techniki kart i wykresów przebiegu.

Rozdział 2
Budowa kart i wykresów przebiegu


2.1. Definicje kart i wykresów przebiegu.
2.2. Struktura części nagłówkowej karty przebiegu.
2.3. Struktura części roboczej karty przebiegu.

Rozdział 3
Szczegółowe zasady sporządzania kart i wykresów przebiegu

3.1. Sposób rejestrowania symboli geometrycznych.
3.2. Karta procesu.
3.3. Karta przebiegu materiału.
3.4. Karta przebiegu czynności.
3.5. Karta przebiegu czynności zespołowych.
3.6. Karta przebiegu czynności obu rąk.

Rozdział 4
Technika prowadzenia krytycznej oceny i analizy


4.1. Czynniki krytycznej oceny i analizy.
4.2. Fazy krytycznej oceny i analizy.
       4.2.1. Analiza stanu istniejącego.
       4.2.2. Wprowadzenie możliwych wariantów usprawnienia.
       4.2.3. Wybór wariantu optymalnego.

Rozdział 5
Chronometraż


5.1. Czynniki warunkujące czas wykonania.
5.2. Ocena tempa pracy.
5.3. Technika prowadzenia pomiarów chronometrazowych.

Rozdział 6
Fotografia dnia roboczego


6.1. Istota i etapy fotografii dnia roboczego.
6.2. Zasady przeprowadzania pomiarów i rejestracji czasów trwania czynności i przerw.
6.3. Zastosowanie metody fotografii dnia roboczego do badania wybranego procesu pracy.

Rozdział 7
Metoda obserwacji migawkowych


7.1. Istota metody obserwacji migawkowych.
7.2. Przygotowanie obserwacji migawkowych.
       7.2.1. Ustalanie liczby obserwowanych obiektów.
       7.2.2. Wybór frakcji.
       7.2.3. Wyznaczanie niezbędnej liczby obserwacji migawkowych.
       7.2.4. Wyznaczanie tras obchodu.
       7.2.5. Losowy wybór momentów obserwacji.
       7.2.6. Formularze do utrwalania wyników obserwacji.
7.3. Przeprowadzanie właściwych obserwacji.
7.4. Obliczanie wyników.
7.5. Zastosowanie metody obserwacji migawkowych do badania wybranego procesu pracy.Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków