Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
PRACOWNICY:
    Kierownik Katedry,
    Samodzielni
        Pracownicy
       Prof. UEK dr hab. Bogusz
       Mikuła
       Prof. UEK dr hab. Marek
       Jabłoński
    Adiunkci
SAMODZIELNI PRACOWNICY

Prof. UEK dr hab. Marek Jabłoński

Kontakt:
pok. 518 pawilon USTRONIE
tel. (12) 29 35 179
e-mail: marekj@uek.krakow.pl

e-wizytówka

Konsultacje:
wtorek: godz. 10.00 – 11.00

Harmonogram zajęć:

Plan zajęć w semestrze letnim:

Udział w Komitetach Redakcyjnych czasopism naukowych:

 • Od 2012 roku: członek Komitetu Redakcyjnego czasopisma „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” Wydawnictwa Uniwersytetu Rzeszowskiego notowanego na liście czasopism MNiSW, pełniąc funkcję Redaktora naukowego Sekcji Organizacja i Zarządzanie.

Zaangażowanie na rzecz społeczności akademickiej:

 • Współudział z Katedrą Metod Organizacji i Zarzadzania UEK, studenckim Kołem Naukowym Konsultingu działającego przy Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania UEK w Krakowie oraz Central European Initiative w organizacji II edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt: Towards Professional Cojnsulting. Consulting for improving technological and organizational innovation of SMEs in Central and Eastern Europe”. 15-19.10.2012. Miejsce konferencji: Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie.

 • Współudział ze studenckim Kołem Naukowym Konsultingu działającego przy Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania UEK w Krakowie w organizacji I edycji międzynarodowej konferencji naukowej pt: W stronę profesjonalnego konsultingu. Międzynarodowy konsulting w dobie kryzysu w dniach 28-29.09.2011. Miejsce konferencji: Kampus Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie. Redakcja naukowa wraz z M. Ćwiklickim zbioru opracowań przygotowanych przez uczestników konferencji: Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ss. 206; Ćwiklicki M., Jabłoński M. (Eds.), Management consulting. The Central and Eastern European perspective, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011, pp. 293.

 • Współudział ze studenckim Kołem Naukowym Konsultingu działającego przy Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania UEK w Krakowie w organizacji II edycji konferencji naukowej pt: W stronę profesjonalnego konsultingu. Rodzaje, obszary, instrumetnarium” w dniach 10-11.06.2010. Miejsce konferencji: Kampus Uniwerystetu Ekonomicznego w Krakowie. Redakcja naukowa wraz z M. Ćwiklickim zbioru opracowań przygotowanych przez uczestników konferencji: Ćwiklicki M., Jabłoński M., Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo ZFILAR, Warszawa 2010.

 • Współudział ze studenckim Kołem Naukowym Konsultingu działającego przy Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania UEK w Krakowie w organizacji I Ogólnopolskiej konferencji naukowej: “W kierunku profesjonalnego konsultingu. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce” w dniach 28-29.05.2009. Redakcja naukowa wraz z M. Ćwiklickim zbioru opracowań przygotowanych przez uczestników konferencji: Ćwiklicki M., Jabłoński M.(red.), Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Wyd. Poligrafia ITS, Kraków 2009.

Otrzymane nagrody i wyróżnienia:

 • 10.2012 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna pierwszego stopnia).

 • 10.2011 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna drugiego stopnia).

 • 10.2010 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna drugiego stopnia).

 • 10.2009 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna pierwszego stopnia).

 • 10.2008 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna trzeciego stopnia).

 • 2005 r.: Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie za osiągnięcia w dziedzinie naukowej (Indywidualna drugiego stopnia).

PUBLIKACJE

Monografie:

 1. Koncepcje i modele kompetencji pracowniczych w zarządzaniu, Wydawnictwo CeDeWu, Warszawa 2011, ss. 215.
 2. Samoorganizacja w zarządzaniu projektami metodą Scrum, Mfiles.pl, Kraków 2010, ss. 138 (współautorstwo: M. Ćwiklicki, T. Włodarek).
 3. Kompetencje pracownicze w organizacji uczącej się. Metody doskonalenia i rozwoju, Wydawnictwo C.H. Beck, Warszawa 2009, ss. 219.
Redakcje naukowe:
 1. Ćwiklicki M., Jabłoński M. (Eds.), Management consulting. The Central and Eastern European perspective, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011, pp. 293.
 2. Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, ss. 206.
 3. Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo FILAR, Warszawa 2010, ss. 443.
 4. Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, Wyd. Poligrafia ITS, Kraków 2009, ss. 290.
Artykuły:
 1. Employee competence development in the CSR perspective [w:] New Perspectives on Corporate Social Responsibility. Locating the Missing Link, ed. L.O’Riordan, P. Zmuda, S. Henemann, Springer Gabler, Essen 2015, s. 371-382 (współautorstwo: Ł. Jabłoński).
 2. Wybrane aspekty niesprawności w motywowaniu pracowników w świetle badań empirycznych, Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce, red. A. Kaleta, K. Moszkowicz, L. Sołoducho-Pelc, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 366, 2014.
 3. Źródła samoorganizacji z perspektywy współczesnych koncepcji zarządzania [w:] Roczniki Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej w Toruniu”, red. nacz. Maria Dragun Gertner, Wyższa Szkoła Bankowa, Toruń 2014, nr 13 (13), ISSN 1643-8175.
 4. Elastyczność organizacji i jednostki w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Metodologiczne aspekty zarządzania – kontekst społeczny i narzędziowy, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica, Vol.4, No. 304, 2014, (współautorstwo: K. Januszkiewicz).
 5. Usługi konsultingowe w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy, „Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy” nr 39 (3/2014), s. 294-305.
 6. Znaczenie usług konsultingowych i szkoleniowych w podnoszeniu konkurencyjności przedsiębiorstw w gospodarce opartej na wiedzy w kontekście celów mechanizmów szybkiego reagowania [w:] Tomasz Geodecki, Jarosław Plichta (red.), Publiczne wsparcie przedsiębiorstw w okresie spowolnienia gospodarczego – katalog dobrych praktyk i wniosków z realizacji projektu Instrument Szybkiego Reagowania, Polska Akademia Rozwoju Przedsiębiorczości, Warszawa 2014, s. 9-16 (współautorstwo: Ł. Mamica).
 7. Selected models of employee competence [w:] R. Borowiecki, M. Dziura (eds.), Third Sector. Theoretical and empirical approach, Cracow University of Economics, Department of Economics and Organization of Enterprise, Cracow School of Business, Cracow 2014, p. 147-160.
 8. Dialog wiedzy: pozyskiwanie wiedzy o preferencjach zakupowych [w:] Perechuda K., Teatr organizacji. Scenariusze komunikowania wiedzy, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2013, s. 122-123. (ISBN: 978-83-7695-305-2).
 9. Mediacja wyznacznikiem kierowania we współczesnej organizacji [w:] A. Binsztok (red.), Sztuka skutecznego prowadzenia mediacji i negocjacji. Zagadnienia psychologiczne i komunikacyjne, Wydawnictwo Marina, Wrocław 2013, s. 34-44.
 10. Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym [w:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 162-169 (współautorstwo: A. Wodecka-Hyjek, B. Ziębicki).
 11. Zarządzanie informacjami i komunikacją [w:] Stabryła A. (red.), Podstawy organizacji i zarządzania. Wybrane problemy i przykłady praktyczne, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2013, s. 253-264 (współautorstwo: Czekaj J.).
 12. Klasycy organizacji a wybrane aspekty zarządzania kompetencjami [w:] B. Mikuła (red.), Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw dra hab. Arkadiusza Potockiego, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 23-32.
 13. Zarządzanie informacją i komunikacją [w:] Stabryła A., Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 357-371 (współautorstwo: J. Czekaj).
 14. Zarządzanie kompetencjami i kapitałem intelektualnym [w:] Stabryła A., Podstawy organizacji i zarządzania. Podejścia i koncepcje badawcze, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 222-235. (współautorstwo: B. Ziebicki).
 15. Competences of Effective Self-Organising Teams. Prelimanry Empirical Study, In: Performance Management. Implementation In Business and Non-Profit Organisations, eds. J. Nesterak, B. Ziębicki, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2012, pp. 341-362 (współautorstwo: M . Ćwiklicki).
 16. Informacja w procesie zarządzania [w:] Czekaj J. Podstawy zarządzania informacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 13-33 (współautorstwo: Janusz Czekaj).
 17. Komunikacja społeczna z otoczeniem w organizacji [w:] Czekaj J. Podstawy zarządzania informacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 49-53 (współautorstwo: Janusz Czekaj).
 18. Potrzeb informacyjne i ich determinanty [w:] Czekaj J. Podstawy zarządzania informacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 69-71.
 19. Podejścia w badaniu potrzeb informacyjnych [w:] Czekaj J. Podstawy zarządzania informacjami, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 72-78.
 20. Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się [w:] Ćwiklicki M., Obora H., Hoshin kanri. Japońska metoda strategicznego zarządzania jakością w Polsce, PWE, Warszawa 2011, s. 136-155.
 21. Premises and principles of competency-based performance management [in:] Nesterak J, Ziębicki B. (Eds.), Performance Management: concepts and methods, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011, p. 169-188.
 22. Samoorganizacja w zarządzaniu – źródła i współczesne odniesienie [w:] Czekaj J., Lisiński M. (red.), Rozwój koncepcji i metod zarządzania, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 157-178.
 23. Sylwetka kierownika w klasycznej szkole zarządzania [w:] Wybrane aspekty pracy kierowniczej, redaktor naukowy Szymon Cyfert, „Zeszyty Naukowe” nr 187, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, Poznań 2011, s. 53-60 (współautor Janusz Czekaj).
 24. Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna, Zeszyty Naukowe nr 859 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 135-146.
 25. Methodological bases of modern approach into competence [in:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (Eds.), Management consulting. The Central and Eastern European perspective, Cracow University of Economics Foundation, Cracow 2011, pp. 244-262.
 26. Aktualność koncepcji podejmowania decyzji według K. Hellera [w:] Ćwiklicki M., Jabłoński M. (red.), Konsulting dla organizacji gospodarczych i niezorientowanych na zysk, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 166-183 (współautorstwo: M. Szarucki).
 27. Przegląd metod zarządzania kompetencjami pracowniczymi, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 854, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 33-63 (współautorstwo: A. Wodecka-Hyjek, B. Ziębicki).
 28. Współczesne podejścia do identyfikacji kompetencji pracowniczych, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 854, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2011, s. 7-22 (współautorstwo: J. Czekaj).
 29. Fuzzy set logic in evaluation of employee’s competences in terms of learning organization – empirical study [w:] R. Ginevičius, A.V. Rytkauskas, R. Posč (ed.), Business and Management 2010, Selected Papers, Vilnius 2010, vol. 2, s. 1000-1007.
 30. Kapitał intelektualny organizacji – przegląd wyników badań [w:] Ćwiklicki M., Jabłoński M., Konsulting. Rodzaje, obszary, instrumentarium, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo ZFILAR, Warszawa 2010, s. 341-363.
 31. Klasyczne ujęcie problematyki talentów pracowniczych [w:] W. Błaszczyk, I. Bednarska-Wnuk, P. Kuźbik, Nurt Metodologiczny w naukach o zarządzaniu, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Oeconomica nr 234, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2010, s. 277-288.
 32. Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w organizacji gospodarczej [w:] Kwieciński M. (red.), Bezpieczeństwo informacji i biznesu – zagadnienia wstępne, Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2010, s. 23-38 (współautor: M. Mielus).
 33. Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji [w:] Buła P. (red.), Współczesne problemy przedsiębiorczości w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wybrane zagadnienia, Krakowska Szkoła Biznesu Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 111-128.
 34. Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji kierowniczych, „Organizacja i Kierowanie”, 2009, nr 4, s. 23-35.
 35. Klasyczne podejścia w identyfikacji kompetencji pracowniczych, „Organizacja i Kierowanie”, 2009, nr 1, s. 23-36.
 36. Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się – przedsiębiorstwach stosujących nanotechnologie, „Nauka i Gospodarka”, 2009, nr 1.
 37. The Methodology of Analyzing the Organization’s Intellectual Capital, „Argumenta Oeconomica”, 2009, Nr 2, Vol. 23, s. 97-112 (współautorstwo: J. Czekaj).
 38. Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego [w:] Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, pod. red. J. Czekaja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009.
 39. Postęp techniczno-organizacyjna a zmiany w strukturze kompetencji pracowniczych [w:] Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji, pod. red. M. Gablety, A. Pietroń-Pyszczek, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 43, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009, s. 365-373 (współautorstwo: J. Czekaj).
 40. Wymogi kultury z perspektywy organizacji uczącej się, Zeszyty Naukowe nr 811 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 69-79.
 41. Funkcje kierownicze z perspektywy organizacji uczącej się [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Rozwój i zmiany w małych i średnich przedsiębiorstwach, Prace Naukowe nr 49 Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu pod red.: J. Skalika, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu 2009, s. 419-425.
 42. Podejście scenariuszowe w doskonaleniu kompetencji pracowniczych [w:] Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, red. nauk. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Wyd. Poligrafia ITS, Kraków 2009, s. 101-109.
 43. Wstęp [w:] Konsulting. Uwarunkowania i perspektywy rozwoju w Polsce, red. nauk. M. Ćwiklicki, M. Jabłoński, Wyd. Poligrafia ITS, Kraków 2009; (współautorstwo: M. Ćwiklicki), s. 6-8.
 44. Kompetencje organizacji a kompetencje pracownicze. Studium przypadku firmy Stell [w:] „Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki”, Monografie Politechniki Łódzkiej, nr 1836, pod red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Łódź 2009, s. 229-241 (współautorstwo A. Wodecka-Hyjek, B. Ziębicki).
 45. Funkcje kompetencji pracowniczych z perspektywy organizacji uczącej się [w:] „Metody zarządzania procesami w świetle studiów i badań empirycznych”, Studia i Praca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, nr 5, pod red. J. Czekaja, Kraków 2009, s. 137-150.
 46. Diagnoza kompetencji pracowniczych w organizacjach uczących się – przedsiębiorstwach stosujących nano-technologie „Przegląd Odlewnictwa”, 2009, nr 9-10., 538-543.
 47. Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów [w:] Zarządzanie procesami biznesowymi. Aspekt metodyczny, pod. red. J. Czekaja, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, (współautorstwo: J. Czekaj).
 48. Kierowanie we współczesnej organizacji: od komunikacji do mediacji, „Współczesne Zarządzanie”, 2009, nr 1, s. 34-44.
 49. Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, część 1 – istota bezpieczeństwa informacji i klasyfikacja zagrożeń, „Zabezpieczenia”, 2009, nr 1, s. 55-59. (współautorstwo: M. Mielus).
 50. Zagrożenia bezpieczeństwa informacji w przedsiębiorstwie, część 2 – Kształtowanie zachowań zabezpieczających informacje w małej firmie, „Zabezpieczenia”, 2009, nr 2, s. 74-77. (współautorstwo: M. Mielus).
 51. Szkolenia on- i off-the-job we współczesnej organizacji [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych pod red. A. Potockiego, Difin, Warszawa 2009, s. 56-64.

UDZIAŁ W PROJEKTACH BADAWCZYCH,W TYM:

Badaniach statutowych:

 1. Metody zarządzania procesami biznesowymi. Teoretyczne i metodyczne podstawy zarządzania procesami biznesowymi (etap I), umowa nr 64/KMOiZ/1/2004/S/174. Udział własny polegał na opracowaniu tematu: Czekaj J., Jabłoński M., Ogólna charakterystyka procesów biznesowych w organizacjach gospodarczych (s. 7-28).
 2. Metody zarządzania procesami biznesowymi. Weryfikacja metodyki zarządzania procesami biznesowymi i pilotażowe zastosowanie wybranych metod ich doskonalenia (etap II). umowa nr 78/KMOiZ/2/2005/S/250. Udział własny polegał na opracowaniu następującego tematu: Klasyczne i współczesne ujęcie procesów gospodarczych w organizacji (s. 8-41).
 3. Metody zarządzania procesami biznesowymi (etap III), umowa nr 74/KMOiZ/3/2006/S/332. Udział własny polegał na przeprowadzeniu studiów dotyczących procesów biznesowych jako obiektu zarządzania, w szczególności opracowanie następujących tematów badawczych: Jabłoński M., Proces w świetle dualistycznej koncepcji bytu realnego (s. 8-13), Czekaj J., Jabłoński M., Klasyczne i współczesne podejścia do organizacji procesów (s. 13-21).
 4. Metody zarządzania kompetencjami pracowniczymi. Wybrane zagadnienia w świetle badań i studiów literaturowych, umowa nr 7/KMOiZ/1/08/S/424. Udział własny polegał na przeprowadzeniu studiów dotyczących teoretyczno-metodycznych aspektów zarządzania kompetencjami w organizacji oraz opracowaniu następujących tematów: Jabłoński M., Pojęcie i ranga kompetencji pracowniczych (s. 9-36), Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Kompetencje organizacji a kompetencje indywidualne (s. 46-54), Jabłoński M., Wodecka-Hyjek A., Ziębicki B., Przegląd metod zarządzania kompetencjami (s. 65-103).
 5. Nowe metody organizacji i zarządzania w organizacjach gospodarczych i niezorientowanych na zysk, umowa nr 23/KMOiZ/1/09/S/487, udział własny polegał na przygotowaniu opracowania pt. Kompetencje pracownicze w samoorganizacji.
 6. Metody organizacji i zarządzania we współczesnych organizacjach, umowa nr 30/KMOiZ/1/2010/S/543 – udział własny polegał na przeprowadzaniu studiów na temat koncepcji hoshin kanri w odniesieniu do procesu organizacyjnego uczenia się oraz opracowanie rozdziału pt. Hoshin kanri a organizacyjne uczenie się.
 7. Koncepcje i metody zarządzania we współczesnych organizacjach, umowa nr 158/KMOiZ/2/2011/S/637, udział własny polegał na przeprowadzeniu studiów na temat: Przesłanki i założenia koncepcji competency-based performance management.
 8. Dysfunkcje i patologie w organizacjach, umowa nr 072/WZ/KZO/01/2013/S/3072. Udział własny polegał na opracowaniu tematu: Patologie i dysfunkcje w motywowaniu pracowników (s. 28-51).
 9. Zachowania organizacyjne w kontekście zmian, umowa nr 036/WZ-KZO/01/2014/S/4232. Udział własny polegał na byciu kierownikiem tematu i opracowaniu następujacych tematów: wstęp (s. 3-5) oraz Kompetencje menedżera zmian (s. 41-73).

Grantach naukowych:
 1. Spójność społeczno-ekonomiczna a modernizacja gospodarki Polski pod kierunkiem prof. dr hab. Michała G. Woźniaka. Mój udział w grancie polegał na przeprowadzeniu studiów dotyczących zależności pomiędzy kompetencjami pracowniczymi a postępem techniczno-technologicznym oraz przygotowaniu samodzielnego opracowania pt. Kompetencje pracownicze a modernizacja technologiczna. Grant MNiSW (nr projektu: N N112 1828 36) 2009-2011.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków