Dzisiaj jest:
 Strona główna || Katedra || Pracownicy || Sekretariat || Dydaktyka || Działalność Naukowa || Praktyki studenckie || Ogłoszenia
PRACOWNICY:
    Kierownik Katedry
    Samodzielni
        Pracownicy
    Adiunkci:
       dr Anna Pietruszka-Ortyl
       dr Renata Winkler
       dr Marek Makowiec
       dr Paweł Łukasik
ADIUNKCI

Dr Anna Pietruszka-Ortyl

Kontakt:
pok. 517 pawilon USTRONIE
tel. (12) 29 35 180
e-mail: pietrusa@uek.krakow.pl

e-wizytówka

Konsultacje:
środa: 10.00 - 11.15
czwartek: 12.00 - 13.30

Harmonogram zajęć:

Plan zajęć w semestrze zimowym

Absolwentka Wydziału Ekonomii Akademii Ekonomicznej w Krakowie kierunku Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze i Polityczne specjalności Ekonomika i Organizacja Handlu Zagranicznego (2000 r.).
W latach 2000-2001 pracownik naukowo-dydaktyczny Zakładu Metod Organizatorskich Katedry Metod Organizacji i Zarządzania.
Od 2001 r. asystent w Katedrze Zachowań Organizacyjnych.

Jest autorką i współautorką kilkudziesięciu artykułów i prac naukowych w czasopismach ogólnopolskich – „Przegląd Organizacji”, „Problemy Jakości” oraz opracowaniach naukowych – „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie”, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu”, „Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu”, „Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego”, „Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie”, „Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi”.

Ma także swój udział w publikacjach zawartych (Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zarządzanie przedsiębiorstwem XXI wieku. Wybrane koncepcje i metody, ISBN 83-7251-298-1, Difin, Warszawa 2002, ss. 182; Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, ISBN 83-7251-525-5, Difin, Warszawa 2005, ss.338) oraz badaniach naukowych Katedry Metod Organizacji i Zarządzania oraz Katedry Zachowań Organizacyjnych.

W zainteresowaniach naukowych skupia się na nowoczesnych koncepcjach organizacji i zarządzania – zarządzaniu zasobami niematerialnymi przedsiębiorstwa, wiedzą i kapitałem intelektualnym, aliansach strategicznych przedsiębiorstw, zachowaniach organizacyjnych.

Zainteresowania naukowe:
 • Zachowania organizacyjne
 • Zarządzanie zasobami niematerialnymi
 • Zarządzanie kapitałem intelektualnym
 • Powiązania kooperacyjne przedsiębiorstw
 • Zarządzanie aliansami strategicznymi
Rozwój naukowy:
 • 2000 r. - praca magisterska nt. „Rynek kosmetyków w Polsce i Unii Europejskiej” napisana w Katedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej w Krakowie pod kierunkiem dr K. Budzowskiego
 • 20.06.2002; otwarcie przez Radę Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie przewodu doktorskiego w zakresie nauk o zarządzaniu pt.: „Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego” (obowiązki promotora dysertacji Rada Wydziału powierza prof. zw. dr hab. A. Potockiemu)
 • 10.12.2007; publiczna obrona dysertacji doktorskiej na temat „Zasoby niematerialne jako determinanty doboru partnera aliansu strategicznego” (promotor pracy: prof. zw dr hab. Arkadiusz Potocki, recenzenci: prof. UŁ dr hab. Bogusław Karczmarek, prof. zw dr hab. Adam Stabryła)
 • 13.12.2007; uzyskanie stopnia naukowego doktora w zakresie nauk o zarządzaniu.
Otrzymane nagrody i wyróżnienia:
 • London Chamber of Commerce and Industry – English for Business – Third Level – Pass with Distinction; (At Series 1 1999) (egzamin z języka angielskiego w zakresie biznesu - LCCI trzeciego stopnia z najwyższą oceną)
 • Silver Medallion for achieving Second Place in Poland for English for Business - Third Level (srebrny medal za uzyskanie na egzaminie LCCI drugiego wyniku w Polsce)
 • Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2002
 • Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2003
 • Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2004
 • Nagroda Rektora Akademii Ekonomicznej w Krakowie indywidualna III stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2005
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2007
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2008
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2009
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2010
 • Nagroda Rektora Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie indywidualna II stopnia za szczególne osiągnięcia w dziedzinie naukowej w roku 2011

Publikacje:

Opracowania książkowe: Artykuły i prace naukowe:
 • Pietruszka A., Bezpośrednie inwestycje zagraniczne w branży kosmetycznej w Polsce, [w:] Handel Zagraniczny – metody, problemy, tendencje, Materiały VII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej pod redakcją K. Budzowskiego i S. Wydymusa, ISBN 83-910502-5-4, Kraków 1999, s. 68 - 79.
 • Potocki A., Pietruszka A., Metodyka organizowania aliansów strategicznych przedsiębiorstw, [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, Wyższa Szkoła Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie, ISBN 83-907648-3-0, Chrzanów 2000, s. 41 - 54.
 • Pietruszka A., Przygotowanie aliansu strategicznego – klucz do sukcesu przyszłego porozumienia, [w:] Alianse strategiczne przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją K. Kowalskiej, Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej, ISBN 83-913301-8-4, Dąbrowa Górnicza 2000, s. 45 - 58.
 • Potocki A., Pietruszka A., Zaufanie w aliansach strategicznych przedsiębiorstw, [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, Zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową Boszkowo 17-18 października 2000, AE w Poznaniu, Poznań 2000, s. 344 - 354.
 • Pietruszka A., Wpływ sylwetki menedżera personalnego na dobór partnera aliansu strategicznego, [w:] Zarządzanie personelem dziś i jutro, Materiały II Konferencji Naukowej pod redakcją Z. Janowskiej, Zakład Zarządzania Personelem Uniwersytetu Łódzkiego, ISBN 83-88384-12-0, Łódź 2000, s. 293 – 302.
 • Mikuła B., Pietruszka A., Zarządzanie wiedzą a sieci aliansów strategicznych, [w:] Zarządzanie strategiczne – stan i perspektywy rozwoju, praca zbiorowa pod redakcją R. Krupskiego, Komitet Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk i Wałbrzyska Wyższa Szkoła Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISBN 83-87772-40-2, Wałbrzych 2001, s. 313 – 328.
 • Pietruszka A., Winkler R., Wpływ job sharingu na kształtowanie się kompetencji menedżera, [w:] Zmieniające się przedsiębiorstwo w zmieniającej się politycznie Europie, tom 4 - Zarządzanie zmianami, praca zbiorowa pod redakcją naukową T. Wawaka, Wydawnictwo Informacji Ekonomicznej, Uniwersytet Jagielloński, ISBN 83-911343-4-2, Kraków 2001, s. 211 – 220.
 • Pietruszka A., Wybrane aspekty zarządzania wiedzą w sieciach aliansów, [w:] Przeszłość i przyszłość nauk o zarządzaniu. Zarządzanie: modele, koncepcje, strategie, praca zbiorowa pod redakcją W. Błaszczyk i B. Kaczmarka, Uniwersytet Łódzki, ISBN 83-915846-2-3, Łodź 2001, s. 201- 211.
 • Mikuła B., Pietruszka A., Metody zarządzania wiedzą, [w:] Kapitał intelektualny: dylematy i wyzwania, praca zbiorowa pod redakcją A. Pocztowskiego, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Biznesu – National Louis University w Nowym Sączu, ISBN 83-88421-04-2, Nowy Sącz 2001, s. 125-135.
 • Pietruszka-Ortyl A., Dobór i ocena partnera aliansu strategicznego – wybrane aspekty, materiały konferencyjne pt.: „Przedsiębiorstwo partnerskie”, Szkoła Główna Handlowa, Katedra Zarządzania w Gospodarce, Kazimierz Dolny/Warszawa 2002, s. 211-220.
 • Pietruszka-Ortyl A., Wybrane modele oceny kapitału intelektualnego organizacji, [w:] Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku, praca zbiorowa pod redakcją M. Jerzemowskiej, Wydawnictwo uczelniane Wyższej Szkoły Zarządzania w Słupsku, ISBN 83-88473-08-5, Słupsk 2002, s. 321-335.
 • Pietruszka-Ortyl A., Determinanty sukcesu aliansów strategicznych przedsiębiorstw, [w:] Zarządzanie firmą w społeczeństwie informacyjnym, Materiały konferencji naukowej pod redakcją A. Stabryły, ISBN 83-885119-26-3, Kraków 2002, s. 562-571.
 • Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Przegląd wybranych modeli kultur organizacyjnych, [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 6, ISSN 1506-7351, Chrzanów 2002, s. 51-71.
 • Pietruszka-Ortyl A., Generowanie wiedzy w organizacji wirtualnej, „Problemy Jakości” 2002, nr 10, ISSN 0137-8651, s. 31-34.
 • Pietruszka-Ortyl A., Rola zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnej organizacji, [w:] FUTURE 2002. Zarządzanie przyszłością przedsiębiorstwa, Materiały z konferencji naukowej pod redakcją E. Skrzypek, ISBN 83-227-2014-9, Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, Lublin 2002, s. 225-237.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny wyznacznikiem poziomu zasobów niematerialnych przedsiębiorstwa, [w:] Przedsiębiorstwa jako świątynie wiedzy, praca zbiorowa pod redakcją W. Cieślińskiego, ISBN 83-915717-2-6, Wydawnictwo Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, Wałbrzych 2002, s. 79-92.
 • Pietruszka-Ortyl A., Dobór i ocena partnera aliansu strategicznego, [w:] Przedsiębiorstwo kooperujące, praca zbiorowa po redakcją Z. Dworzeckiego, ISBN 83-918099-3-5, Euro Expert Grupa Doradcza sp. z o.o., Warszawa 2002, s. 144-154.
 • Pietruszka-Ortyl A., Alians strategiczny jako narzędzie generowania wiedzy w organizacji [w:] Zarządzanie strategiczne. Problemy teorii i praktyki, praca zbiorowa pod redakcją R. Krupskiego, prace naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości, ISBN 83-915717-3-4, Wałbrzych 2003, s. 87-100.
 • Pietruszka-Ortyl A., Wybrane aspekty zarządzania kapitałem intelektualnym, „Problemy Jakości” 2003, nr 7, ISSN 0137-8651, s. 4-8.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Elementy strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie, „Przegląd Organizacji” 2003, nr 7-8, ISSN-0137-7221, s. 6-9.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kreowanie wiedzy przez alianse strategiczne, „Problemy Jakości” 2003, nr 8, ISSN 0137-8651, s. 15-18.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Wybrane aspekty zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji [w:] Zarządzanie i marketing, praca zbiorowa pod redakcją R. Niestroja, prace naukowe Wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Krakowie, ISBN 83-7252-175-1, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 89-100.
 • Pietruszka-Ortyl A., Wpływ kapitału relacyjnego na funkcjonowanie aliansu strategicznego [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie, praca zbiorowa pod redakcją K. Zimniewicza, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 36, ISSN 1641-2168, ISBN 83-89224-58-5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2003, s. 219-224.
 • Pietruszka-Ortyl A., Rola kluczowych kompetencji organizacji w budowaniu jej zasobów niematerialnych [w:] Wpływ zasobów niematerialnych na wartość firmy. VALUE 2003, materiały VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod redakcją E. Skrzypek, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2003, s. 261-273.
 • Pietruszka-Ortyl A., Profil kompetencji współczesnego menedżera [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 626, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 0208-7944, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 23-39.
 • Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Wstęp do typologii kultur organizacyjnych [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 626, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 0208-7944, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2003, s. 57-76.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Elementy zarządzania niematerialnymi zasobami organizacji [w:] Zasoby ludzkie w organizacji, Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi pod redakcją W. Jaśkiewicza, seria III, zeszyt nr 5 (37)/2003, ISSN 1505-8441, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomiczej w Łodzi, Łódź 2003, s. 29-42.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny w zarządzaniu współczesną organizacją [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 7, ISBN 83-916278-1-0, Chrzanów 2003, s. 51-76.
 • Pietruszka-Ortyl A., Zasoby niematerialne a wartość firmy [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka gospodarcza, praca zbiorowa pod redakcją E. Urbańczyka, zeszyty naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, prace Instytutu Ekonomiki Organizacji Przedsiębiorstw nr 378, ISBN 83-916357-5-9, ISDN 1640-6818, ISDN 1232-5821, wydawnictwo Kreos, Szczecin 2004, s. 123-138.
 • Pietruszka-Ortyl A., Proces zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji, „Przegląd Organizacji” 2004, nr 6, ISSN 0137-7221, s. 11-14.
 • Pietruszka-Ortyl A., Rola fazy przygotowawczej w cyklu życia aliansu strategicznego [w:] Instrumenty i formy organizacyjne procesów zarządzania w społeczeństwie informacyjnym, praca zbiorowa pod redakcją A. Stabryły, ISBN 83-7252-232-4, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, tom 2, s. 155-166.
 • Pietruszka-Ortyl A., Wyzwania wartościowania kapitału intelektualnego organizacji [w:] Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy. SUCCESS 2004, materiały VII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod redakcją E. Skrzypek, ISBN 83-914730-6-6, Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2004, s. 213-224.
 • Pietruszka-Ortyl A., Sztuka zaufania w organizacjach sieciowych [w:] Nowoczesne technologie informacyjne w zarządzaniu, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu nr 1044 pod redakcją E. Niedzielskiej, H. Dudycz i M. Dyczkowskiego, ISSN 03224-8445, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2004, s. 343-354.
 • Pietruszka-Ortyl A., Motywy tworzenia aliansów strategicznych przedsiębiorstw [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 627, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 0208-7944, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2004, s. 115-127.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Uwarunkowania funkcjonowania organizacji w XXI wieku [w:] Prace Naukowe Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Marketingu w Chrzanowie nr 8, ISBN 83-916278-1-0, Chrzanów 2004, s.
 • Pietruszka-Ortyl A., Motywy zawierania aliansów strategicznych przedsiębiorstw [w:] Innowacyjność we współczesnych organizacjach, praca zbiorowa pod redakcją A. Stabryły, ISBN 83-7252-267-7, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 93-103.
 • Pietruszka-Ortyl A., Studium typologii aliansów strategicznych przedsiębiorstw, „Problemy Jakości” 2005, nr 10, ISSN 0137-8651, s. 26-31.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kultura organizacji [w:] Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, ISBN 83-7251-525-5, s. 163-203.
 • Gach D., Pietruszka-Ortyl A., Przywództwo i style kierowania [w:] Zachowania organizacyjne. Wybrane zagadnienia, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, ISBN 83-7251-525-5, s. 204-246.
 • Pietruszka-Ortyl A., Globalizacja a strategia kooperacji – przyczynek do typologii aliansów strategicznych przedsiębiorstw [w:] Kapitał intelektualny jako szansa na poprawę jakości zarządzania w warunkach globalizacji. INTELLECT 2005, materiały VIII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod redakcją E. Skrzypek, ISBN 83-914730-8-2, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2005, s. 431-440.
 • Pietruszka-Ortyl A., W kierunku sieci aliansów, czyli rozważania nad istotą i specyfiką multilateralnych porozumień międzyorganizacyjnych, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu nr 1092 pod redakcją J. Skalik, ISSN 0324-8445, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2005, s. 320-327.
 • Pietruszka-Ortyl A., Elementy zarządzania kapitałem intelektualnym organizacji [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 672, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 0208-7944, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2005, s. 35-59.
 • Pietruszka-Ortyl A., Alians strategiczny w teorii zarządzania [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacjami pod redakcją W. Adamusa, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISBN 83-89823-36-5, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2005, s. 121-140.
 • Potocki A., Pietruszka-Ortyl A., Zaufanie jako kluczowy element kapitału relacyjnego aliantów [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacjami pod redakcją W. Adamusa, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISBN 83-89823-36-5, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2005, s. 141-161.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Generowanie wiedzy w aliansach strategicznych [w:] Wybrane aspekty zarządzania organizacjami pod redakcją W. Adamusa, Zeszyty Naukowe Krakowskiej Szkoły Wyższej im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego, ISBN 83-89823-36-5, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2005, s. 205-224.
 • Pietruszka-Ortyl A., Badanie dopasowania partnerów aliansu strategicznego [w:] Strategie wzrostu wartości przedsiębiorstwa. Teoria i praktyka, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Urbańczyka, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 434, Prace Instytutu Ekonomiki Organizacji Przedsiębiorstw nr 48, ISSN 1640-6818, ISSN 1232-5821, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, s. 425-435.
 • Pietruszka-Ortyl A., Wyzwania funkcjonowania organizacji w warunkach ekonomii wiedzy [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 715, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 0208-7944, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 83-97.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Organizacje sieciowe [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 715, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 0208-7944, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2006, s. 113-130.
 • Pietruszka-Ortyl A., Studium instrumentów wartościowania kapitału intelektualnego organizacji [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu nr 1141 pod redakcją naukową J. Skalika, ISSN 0324-8445, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 651-660.
 • Gach D., Pietruszka-Ortyl A., Przeobrażenia w strukturze stosunków pracy w przedsiębiorstwach [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Dynamika zmian w organizacji – ewolucja czy rewolucja, Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu nr 1141 pod redakcją naukową J. Skalika, ISSN 0324-8445, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej im. Oskara Lanego we Wrocławiu, Wrocław 2006, s. 615-623.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Struktura zasobów ludzkich organizacji opartej na wiedzy, „Problemy Jakości” 2006, nr 12, ISSN 0137-8651, s. 15-19.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kapitał intelektualny a zasoby niematerialne – tautologia czy rozbieżność? [w:] Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie. Analiza krytyczna, Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Poznaniu nr 81 pod redakcją naukową K. Zimniewicza, ISSN 1641-2168, ISBN 978-83-7417-203-5, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 2006, s. 424-432.
 • Pietruszka-Ortyl A., Predykcja perspektyw partnerstwa strategicznego. Przyczynek do badania dopasowania sojuszników, „Problemy Jakości” 2007, nr 1, ISSN 0137-8651, s. 23-28.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kadry organizacji pajęczynowych [w:] Społeczne aspekty przeobrażeń organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, Difin, Warszawa 2007, s. 88-97.
 • Pietruszka-Ortyl A., Mikuła B., Kompetencje pracowników w perspektywie strategicznego zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 747, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 0208-7944, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 49-73.
 • Pietruszka-Ortyl A., Przyczynek do teorii tworzenia aliansów strategicznych przedsiębiorstw [w:] Zeszyty Naukowe Akademii Ekonomicznej w Krakowie nr 747, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 0208-7944, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Krakowie, Kraków 2007, s. 83-100.
 • Pietruszka-Ortyl A., Partnerstwo w polskim sektorze IT [w:] Współczesne tendencje w zarządzaniu, praca zbiorowa pod redakcją Janiny Stankiewicz, ISBN Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Zielona Góra 2008, s.
 • Pietruszka-Ortyl A., Koopetycja w perspektywie wzrostu wartości przedsiębiorstw branży IT w Polsce [w:] Zarządzanie przedsiębiorstwem, praca zbiorowa pod redakcją Edwarda Urbańczyka, Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego nr 7, ISSN 1899-2382, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2008, s. 677-687.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kreowanie partnerstwa w polskiej branży IT – teoria i praktyka [w:] Zarządzanie rozwojem organizacji w społeczeństwie informacyjnym, tom 2, praca zbiorowa pod redakcją Adama Stabryły, Studia i Praca Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISSN 1899-6205, ISBN 978-83-7252-416-4, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 263-273.
 • Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Zaufanie jako fundament aliansów strategicznych [w:] Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach zakłóceń na rynkach finansowych, praca zbiorowa pod redakcją Jerzego Bielińskiego i Marzenny Czerwieńskiej, ISBN 978-83-7531-057-3, Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, Sopot 2008, s. 540-549.
 • Pietruszka-Ortyl A., Specyfika niematerialnych zasobów organizacji [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 765, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 1898-6447, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 53-70.
 • Mikuła B., Pietruszka-Ortyl A., Ludzie organizacji opartych na wiedzy [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 765, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 1898-6447, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2008, s. 29-51.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kapitał aliansowy organizacji w kontekście zarządzania procesowego [w:] Wpływ zarządzania procesowego na jakość i innowacyjność przedsiębiorstwa. Innovation 2008, materiały XI Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod redakcją E. Skrzypek, ISBN 978-83-924547-3-1, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2008, s. 283-294.
 • Pietruszka-Ortyl A., Rozważania nad istotą kultury organizacji [w:] Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, praca zbiorowa pod redakcją W. Adamusa, ISBN 978-83-7571-002-1, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 27-43.
 • Pietruszka-Ortyl A., Potocki A., Wybrane złożone typologie kultur organizacji [w:] Współczesne problemy w zarządzaniu organizacjami, praca zbiorowa pod redakcją W. Adamusa, ISBN 978-83-7571-002-1, Krakowskie Towarzystwo Edukacyjne sp. z o.o. – Oficyna Wydawnicza AFM, Kraków 2008, s. 74-91.
 • Pietruszka-Ortyl A., Metodyczne aspekty tworzenia układów kooperacyjnych na bazie zasobów niematerialnych [w:] Nauka i Gospodarka. Zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych nr 1/2009, Wydawca – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 2080-1092, Kraków 2009, s. 75-85.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kluczowe kompetencje aliantów potencjałem strategicznym kooperacji [w:] Kapitał relacyjny w nowoczesnej gospodarce, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Ciska, ISBN 978-83-60652-46-6, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2009, s. 86-98.
 • Pietruszka-Ortyl A., Teoria budowania kooperacji opartej na zasobach niematerialnych organizacji w konfrontacji z praktyką sektora IT w Polsce [w:] Nauka i Gospodarka. Zastosowanie gospodarcze wyników badań i prac badawczych w dziedzinie nauk ekonomicznych nr 2/2009, Wydawca – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, ISSN 2080-1092, Kraków 2009, s. 5-11.
 • Pietruszka-Ortyl A., Pracownicy w gospodarce opartej na wiedzy [w:] Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, praca zbiorowa pod redakcją naukową A. Potockiego, Difin, Warszawa 2009, s. 346-357.
 • Pietruszka-Ortyl A., Alianse strategiczne a pozycja konkurencyjna współczesnej organizacji [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 801, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 1898-6447, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2009, s. 59-78.
 • Pietruszka-Ortyl A., Osobliwości zarządzania pracownikami wiedzy [w:] Kreatywność i przedsiębiorczość w projakościowym myśleniu i działaniu. Activity 2009, materiały XII Międzynarodowej Konferencji Naukowej pod redakcją E. Skrzypek, ISBN 978-83-924547-3-1, Zakład Ekonomiki Jakości i Zarządzania Wiedzą Wydział Ekonomiczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, Lublin 2009, s. 171-179.
 • Pietruszka-Ortyl A., Partnerstwo jednym z współczesnych paradygmatów nauk o zarządzaniu [w:] Zrównoważony rozwój przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Ciska i B. Domańskiej-Szarugi, ISBN 978-83-60652-80-0, Wydawnictwo Studio Emka, Warszawa 2010, s. 48-63.
 • Pietruszka-Ortyl A., Menedżer pracowników wiedzy, [w:] Menedżer w gospodarce opartej na wiedzy, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 115, praca zbiorowa pod redakcją naukową T. Listwana i S.A. Witkowskiego, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 584-595.
 • Pietruszka-Ortyl A., Metafora nowej organizacji w obliczu kryzysu [w:] Zmiana warunkiem sukcesu. Odnowa przedsiębiorstw – czego nauczył nas kryzys?, Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 128, praca zbiorowa pod redakcją naukową J. Skalika, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2010, s. 129-136.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kształtowanie środowiska pracy pracowników wiedzy [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 635. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 35, Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa w warunkach kryzysu, ISSN 1640-2751, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2010, s. 47-65.
 • Pietruszka-Ortyl A., Model doboru kooperanta w aspekcie zasobów niematerialnych [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 820, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 1898-6447, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 47-62.
 • Pietruszka-Ortyl A., Mikuła B., Studium niematerialnych zasobów organizacji [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 820, Prace z zakresu zachowań organizacyjnych, ISSN 1898-6447, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2010, s. 31-46.
 • Pietruszka-Ortyl A., Rola paradygmatu w rozwoju nauk o zarządzaniu, „Problemy Jakości” 2011 nr 1, ISSN 0137-8651, s. 2-6.
 • Pietruszka-Ortyl A., Paradygmaty nauk o zarządzaniu a gospodarka oparta na wiedzy, „Problemy Jakości” 2011 nr 4, ISSN 0137-8651, s. 16-20.
 • Pietruszka-Ortyl A., W poszukiwaniu nowego paradygmatu – organizacja partnerska [w:] Wybory strategiczne w przedsiębiorstwach. Uwarunkowania, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu nr 169, praca zbiorowa pod redakcją naukową E. Urbanowskiej-Sojkin, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, ISSN 1689-7374, ISDN 978-83-7417-573-9, Poznań 2011, s. 211-222.
 • Pietruszka-Ortyl A., Sztuka przewodzenia pracownikom wiedzy [w:] Drogi dochodzenia do społeczeństwa informacyjnego. Stan obecny, perspektywy rozwoju i ograniczenia, tom II, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 651, Ekonomiczne Problemy Usług nr 68, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, ISDN 1640 – 6818, ISDN 1896-382X, Szczecin 2011, s. 533-540.
 • Pietruszka-Ortyl A., Dzielenie się wiedzą wśród profesjonalistów determinantą wzrostu wartości przedsiębiorstwa [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego nr 685. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 46, Strategie i determinanty wzrostu wartości przedsiębiorstwa, ISSN 1640-6818, ISDN 1733-2842, Uniwersytet Szczeciński - Zapol, Szczecin 2011, s. 157-170.
 • Pietruszka-Ortyl A., Komunikacyjne aspekty organizacji pracy pracowników wiedzy [w:] Komunikacja w procesach zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją A. Potockiego, Wydawnictwo – Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-65-5, Kraków 2011, s. 77-97.
 • Pietruszka-Ortyl A., Dzielenie się wiedzą wśród profesjonalistów jako determinanta ich kreatywności [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 223, Człowiek i praca w zmieniającej się organizacji. W kierunku respektowania interesów pracobiorców, praca zbiorowa pod redakcją naukową M. Gablety i A. Pietroń-Pyszczek, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2011, s. 350-358.
 • Pietruszka-Ortyl A., Szkice o paradygmatach wyłaniających się w naukach o zarządzaniu [w:] Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu. Księga pamiątkowa dla uczczenia jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej prof. zw dra hab. Arkadiusza Potockiego, praca zbiorowa pod redakcją naukową B. Mikuły, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-61-7, Kraków 2012, s. 69-80.
 • Pietruszka-Ortyl A., Praca oparta na wiedzy [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, praca zbiorowa pod redakcją naukową B. Mikuły, Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, ISBN 978-83-62511-56-3, Kraków 2012, s. 39-61.
 • Pietruszka-Ortyl A., Motywowanie pracowników wiedzy [w:] Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie nr 880. Seria Zarządzanie, ISSN 1898-6447, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, Kraków 2012, s. 125-139.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kooperacja jako katalizator pracy opartej na wiedzy [w:] Studia Ekonomiczne Regionu Łódzkiego. Formy i uwarunkowania współpracy we współczesnej gospodarce. Wydanie specjalne, ISSN 1897 -7480, Polskie Towarzystwo Ekonomiczne Oddział w Łodzi, Łódź 2012, s. 417-429.
 • Pietruszka-Ortyl A., Rola pracowników wiedzy w kształtowaniu potencjału rozwojowego organizacji [w:] Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu nr 219, Zmiana warunkiem sukcesu. Przełamywanie barier rozwoju i wzrostu przedsiębiorstw, praca zbiorowa pod redakcją J. Skalika, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, ISDN 1899-3192, ISBN 978-83-7695-123-2, Wrocław 2011, s. 211-218.
Udział w pracach naukowo-badawczych Katedry:
 • Potocki A., Pietruszka A., Istota i metodyka tworzenia aliansów strategicznych, Współczesne koncepcje i metody zarządzania, Kraków 2000, symbol pracy: 56/KMOiZ/2/2000/S.
 • Pietruszka – Ortyl A., Mindshift – metoda oceny partnerów w aliansach strategicznych, Współczesne systemy i metody kierowania w organizacjach, Kraków 2001, symbol pracy: 22/KZO/12/2001/S.
 • Pietruszka – Ortyl A., Zarządzanie wiedzą w aspekcie współpracy w aliansach, Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2002, symbol pracy: 72/KZO/1/2002/S.
 • Pietruszka-Ortyl A., Rola zasobów niematerialnych w kształtowaniu wartości współczesnej organizacji, Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2003, symbol pracy: 80/KZO/1/2003/S/086.
 • Pietruszka-Ortyl A., Płaszczyzny realizacji koncepcji zarządzania kompetencjami w organizacji, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2004, symbol pracy: 77/KZO/1/2004/S/187.
 • Pietruszka-Ortyl A., Specyfika zachowań organizacyjnych w strukturach sieciowych, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2005, symbol pracy: 91/KZO/1/2005/S/263.
 • Pietruszka-Ortyl A., Miejsce aliansów strategicznych na mapie międzynarodowych powiązań przediębiorstw, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2006, symbol pracy: 88/KZO/1/2006/S/346.
 • Pietruszka-Ortyl A., Dobór partnera aliansu strategicznego – badanie dopasowania potencjalnych kooperantów, Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2007, symbol pracy: 55/KZO/1/07/S/416.
 • Pietruszka-Ortyl A., Dobór partnera umowy kooperacyjnej – praktyczna egzemplifikacja modelu, Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2008, symbol pracy: 13/KZO/1/08/S/430.
 • Pietruszka-Ortyl A., Kapitał ludzki organizacji nowej ekonomii, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2009, symbol pracy: 29/KZO/1/09/S/493.
 • Pietruszka-Ortyl A., Komunikacyjne aspekty organizacji pracy pracowników wiedzy, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2010, symbol pracy: 36/KZO/1/2010/S/549.
 • Pietruszka-Ortyl A., Praca oparta na wiedzy, [w:] Zachowania organizacyjne w kontekście zarządzania wiedzą, Kraków 2011, symbol pracy: 170/KZO/1/2011/S/649.
 • Pietruszka-Ortyl A., Uwarunkowania dzielenia się wiedzą wśród profesjonalistów, [w:] Zachowania organizacyjne we współczesnym zarządzaniu, Kraków 2012, symbol pracy: 19/KZO/2/2012/S/019.

Copyright © 2005 Katedra Zachowań Organizacyjnych Uniwersytet Ekonomiczny Kraków