UNIWERSTYTET EKONOMICZNY W KRAKOWIE
KATEDRA METROLOGII I ANALIZY INSTRUMENTALNEJ
UL. RAKOWICKA 27
BUDYNEK "USTRONIE"
(!!!UWAGA!!! Proszę przycisn±ć klawisz F5 w celu od¶wieżania strony, ponieważ niektóre tre¶ci mog± być niewidoczne )

KIEROWNIK KATEDRY:
PROF. UEK DR HAB. INŻ. ANDRZEJ CHOCHÓŁ

PROFESOROWIE:
PROF. DR HAB. ANDRZEJ GAJEWSKI

ADIUNKCI:
DR INŻ. JACEK CZERNIAK
DR INŻ. PRZEMYSŁAW SZOPA
DR MACIEJ SARNEK

ASYSTENCI:
MGR INŻ. ANNA GACEK

SEKRETARIAT:
MGR MAŁGORZATA WŁODARCZYK

PRACOWNICY NAUKOWO - TECHNICZNI:
MGR INŻ. MARCIN MALEC
MGR INŻ. PAWEŁ POLUS
INŻ. ŁUKASZ SUDER


PYTANIA NA EGZAMINY DYPLOMOWE Z ZAKRESU SEMINARIÓW PROWADZONYCH W KATEDRZE METROLOGII I ANALIZY INSTRUMETNALNEJ:
PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI TOWAROZNAWSTWO
PYTANIA NA EGZAMIN INŻYNIERSKI
PYTANIA NA EGZAMIN MAGISTERSKI ZIIP