Biografia prof. dr Arnolda Bollanda
   
logo AE Akademia Ekonomiczna w Krakowie logo AE

Dane biograficzne o prof. dr Arnoldzie Bollandzie
Arnold Bolland urodził się 10.12.1881 r. w Krakowie


      Studia politechniczne na wydziale chemii oraz uniwersyteckie ukończył we Lwowie i Wiedniu, a stopień doktora nauk technicznych uzyskał na Politechnice Lwowskiej w 1910 roku.
      Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1903 roku w Wyższej Szkole Realnej we Lwowie, następnie w Tarnopolu, a wreszcie od roku 1910 został profesorem Akademii Handlowej w Krakowie. W roku 1918 uzyskuje habilitację na Politechnice Lwowskiej, zaś w 1922 roku na Uniwersytecie Jagiellońskim. W 1926 roku założył pierwszy w Polsce Instytut towaroznawczy, rozwinięty z czasem i przekształcony w Wyższe Studium Handlowe, którym kierował jako dyrektor aż do akademizacji tej uczelni w 1938 roku piastując zarazem katedrę Towaroznawstwa. Prof. Bolland opublikował sam oraz łącznie z innymi współautorami oraz uczniami około 100 prac naukowych. Prace te obejmowały następujące dziedziny: towaroznawstwo, chemię, mikrochemię, zagadnienia społeczno-gospodarcze oraz kształcenie gospodarcze.
      W 1923 roku prof. Bolland powołany został w poczet członków Towarzystwa Naukowego we Lwowie. W 1928 w uznaniu jego zasług na polu naukowym i organizacyjno-gospodarczym, odznaczony został Krzyżem Komandorskim Orderu Polski Odrodzonej.
      6 XI 1939 roku prof. Bolland wraz z profesorami Uniwersytetu Jagiellońskiego został aresztowany w znanej akcji władz niemieckich przeciwko krakowskiemu ośrodkowi naukowemu i wywieziony do więzienia we Wrocławiu, a następnie do obozu koncentracyjnego w Oranienburg-Sachsenhausen.
      Prof. Bolland powrócił z obozu w pierwszej partii zwolnionych 6 II 1940 roku, lecz pod wpływem przebytych cierpień i dalszych prześladowań jakich doznawał w Krakowie, zmarł 5 IX 1940 r.


   
© Akademia Ekonomiczna w Krakowie