ŻYCIORYS
PROF. DR HAB. JANUSZ TECZKEPROREKTOR

Profesor doktor habilitowany nauk ekonomicznych, profesor nadzwyczajny. Zainteresowania badawcze i naukowe koncentrują się wokół nauk o zarządzaniu międzynarodowym, zarządzaniu ryzykiem, logistyce, oraz wokół metod i technik zarządzania.
Kierownik Katedry Zarządzania Międzynarodowego, kierownik Zakładu Logistyki, prodziekan Wydziału Ekonomii w latach 1993-1996.
Członek Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa, członek Komisji Nauk Organizacji i Zarządzania Polskiej Akademii Nauk - Oddział Kraków.
Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej.