Dr Edyta Bielińska-Dusza

Zainteresowania naukowe
Dynamicznie zmieniające się otoczenie zmusza przedsiębiorstwa do ciągłej zmiany funkcjonowania, tak by mogły być konkurencyjne na rynku. Przedsiębiorstwa, aby istnieć muszą dostosowywać się do wymagań otoczenia poprzez lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów i umiejętności, czy też doskonalenia swojej budowy i zasad funkcjonowania.
Dlatego też, coraz większego znaczenia nabiera wykorzystanie takich metod jak audyt, które wpływają na usprawnienie procesów w przedsiębiorstwie przy jednoczesnym dostosowaniu ich do realizacji zadań wynikających z celu organizacji. Zastosowanie audytu umożliwia wykrycie nieprawidłowości, diagnozuje ich przyczyny oraz proponuje usprawnienia przedsiębiorstwa i wpływa na kształtowanie najlepszych rozwiązań strukturalno-organizacyjnych lub organizacyjno-zarządczych.

Harmonogram zajęć dydaktycznych