Dr Piotr Markiewicz

Zainteresowania naukowe
W ramach szeroko rozumianego myślenia i zarządzania strategicznego w sposób szczególny zajmuję się rolą zasobów niematerialnych w procesie projektowania i implementacji strategii. Zasoby niematerialne (intangible asetss) we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy stanowią wyzwanie dla naukowców i praktyków zarządzania. Wyzwanie to jest związane z poszukiwaniem metod pomiaru tych zasobów, zasad inwestowania oraz zarządzania nimi.

Z upływem czasu, a szczególnie w ciągu ostatniej dekady lub dwóch coraz większy odsetek dochodu narodowego odzwierciedla wartości idei, a nie rzeczy materialnych lub pracy.

Alan Greenspan, Prezes Banku Rezerw federalnych USA

Harmonogram zajęć dydaktycznych
Konto na Moodle