Dr Wojciech Pająk

Zainteresowania naukowe
Moje zainteresowania naukowe koncentrują się między innymi na wykorzystaniu technik inwentycznych do rozwiązywania problemów organizacji i zarządzania. Współczesny świat pełny jest wielowymiarowych, nietypowych problemów, które należy rozwiązywać dzięki technikom twórczego myślenia.
Myślenie twórcze pozwala przełamać stereotypy myślenia, a bujną wyobraźnię i fantazję pozwala tolerować nie tylko u dzieci. Techniki inwentyczne stymulują twórcze podejście do problemu oraz pobudzają kreatywne myślenie, w szczególności w odniesieniu do pracy grupowej. W procesie twórczego myślenia problem niejednokrotnie „atakowany” jest ze wszystkich możliwych stron na drodze formułowania dowolnych idei, przy czym preferowane są fantastyczne, nawet absurdalne pomysły. W procesie tym często łączone są idee pozornie nie mające ze sobą nic wspólnego. Kto mógłby bowiem założyć w toku myślenia rutynowego i schematycznego, że do odladzania sieci energetycznych można wykorzystać młynek do kawy albo w technologii budowy pompy wodnej wykorzystać anatomię słonia?

Harmonogram zajęć dydaktycznych