Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Kto może zostać strategiem?
Analiza strategiczna jest dziedziną wiedzy oraz obszarem działalności praktycznej charakteryzującym się interdyscyplinarnym i wielowymiarowym podejściem do rozwiązywanych problemów. Wymaga, zatem wiedzy z różnych dyscyplin naukowych, zarówno ilościowych jak i jakościowych (statystyka, ekonometria, rachunkowość, finanse, marketing, socjologia, psychologia). Analiza strategiczna jest działaniem koncepcyjnym zmierzającym do identyfikacji uwarunkowań zewnętrznych i wewnętrznych wpływających na funkcjonowanie organizacji i decydujących o jej przetrwaniu i rozwoju. Dlatego wymaga umiejętności łączenia tych dwóch obszarów i wyciągania logicznych wniosków.
Analiza strategiczna wymaga także twórczego podejścia do rozwiązywania problemów przełamującego stereotypy myślenia i zmuszającego do pozbycia się przyzwyczajeń, rutyny i konformizmu. Te wymagania sprawiają, że pozyskanie wiedzy z zakresu analizy strategicznej wymaga wielu lat studiów, a wykształcenie w sobie praktycznych umiejętności skutecznego zastosowania tej wiedzy wiąże się z koniecznością zdobycia bogatego doświadczenia zawodowego. Niewątpliwie, osoba posiadająca taką wiedzę i doświadczenie należy do elitarnego grona profesjonalistów rozwiązujących najważniejsze i najbardziej złożone problemy organizacji oraz mających największy wkład w proces formułowania strategii.

<< poprzednie pytanie

następne pytanie >>