Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego analiza strategiczna jest interesująca?
Atrakcyjność analizy strategicznej wynika ze szczególnego rodzaju działania, poprzez które jest realizowana. Jest to proces intelektualny wykonywany przy zastosowaniu odpowiednich instrumentów badawczych racjonalizujących go z jednej strony, z drugiej zaś zapewniających odpowiedni stopień heurezy, który rozstrzyga kluczowe dla przyszłości organizacji problemy. Innymi słowy rygorystyczne przestrzeganie procedur analitycznych idzie w parze z niekonwencjonalnym często, twórczym podejściem do analizowanego problemu.
Analiza strategiczna jest procesem praktycznym ukierunkowanym na rozwiązywanie konkretnych problemów organizacji dotyczących jej dalszej egzystencji, funkcjonowania i rozwoju. Analiza strategiczna posiada także atrybut uniwersalności, gdyż opisujące ją zasady, metody i techniki, mogą być stosowane do rozwiązywania strategicznych problemów dotyczących bardzo różnych organizacji niezależnie od wielkości, czy sektora. Swego rodzaju „filozofia” analizy strategicznej pozwala każdemu człowiekowi, który stawia pytania dotyczące swej przyszłości, na podjęcie takiej dyskusji i wskazanie kluczowych dla siebie celów do realizacji w najbliższym i dalszym okresie.

<< poprzednie pytanie

następne pytanie >>