Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Dlaczego analiza strategiczna jest ważna?
Analiza strategiczna jest ważna, ponieważ odpowiada na najistotniejsze, bo dotyczące przyszłości organizacji, jej zamierzenia. Pozwala na formułowanie kluczowych celów organizacji wynikających z jej marzeń oraz umożliwia przekładać wyidealizowane, najbardziej fantastyczne, kreowane przez właściciela pragnienia w konkretny zbiór celów. Wizja jest ideą, marzeniem, pragnieniem tego, czym chciałaby być organizacja w przyszłości.
Wizja przekształcana jest w misję, która określa szczególny, unikalny i wyróżniający organizację zasięg działania, jak na przykład obszar, produkt, rynek, czy technologię. Misja kładzie nacisk na sposób, w jaki są odzwierciedlane wartości i priorytety tych, którzy podejmują decyzje strategiczne. Misja jest następnie przekształcana w strategiczne cele organizacji, których realizacja zależy od umiejętności sformułowania skutecznej strategii. Ta umiejętność jest w dużym stopniu równoznaczna z wiedzą z zakresu analizy strategicznej oraz umiejętnością jej zastosowania w konkretnym przypadku.

<< poprzednie pytanie

następne pytanie >>