Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co to jest planowanie strategiczne?
Planowanie strategiczne to pewna sformalizowana procedura badawcza obejmująca sekwencje metod i technik podejmowane w celu ustalenia głównych kierunków rozwoju organizacji oraz wskazania charakteru dziedzin działalności i intensywności zaangażowania organizacji w te dziedziny. Podejmowane i realizowane w toku planowania strategicznego działania prowadzą do opracowania strategii organizacji, która przyjmuje postać planu strategicznego.
Każdy, kto zechce się podjąć lub podejmie się trudnej sztuki formułowania strategii organizacji powinien pamiętać, że proces planowania strategicznego ma charakter wieloaspektowy. Podstawowe aspekty tego procesu to: aspekt rezultatowy, aspekt czynościowy, aspekt strukturalny i aspekt instrumentalny. Aspekt rezultatowy wyraża się w postaci produktu finalnego procesu planowania strategicznego, czyli strategii i jej konkretyzacji, którą stanowi plan strategiczny. Aspekt czynnościowy sprowadza się do wskazania kolejnych działań wykonywanych w ramach procesu planowania strategicznego. Z kolei aspekt strukturalny odzwierciedla budowę procesu planowania i wypełniane w toku tego procesu funkcje. Wreszcie, aspekt instrumentalny opisuje metody i techniki wykorzystywane w trakcie postępowania badawczego.

<< poprzednie pytanie

następne pytanie >>