Pytania i odpowiedzi (FAQ)

Co to jest analiza strategiczna?
Analiza strategiczna jest koncepcją, która w literaturze występuje w dwóch znaczeniach. Pierwsze wąskie ujmuje ją jako element planowania strategicznego i sprowadza do analizy otoczenia i potencjału organizacji, analizy prowadzonej z pewnej perspektywy merytorycznej i metodycznej, nazywanej perspektywą strategiczną. Jako element procesu tworzenia strategii analiza strategiczna pozwala sformułować odpowiedzi na dwa istotne pytania niezbędne do opracowania skutecznej strategii. Pierwsze sprowadza się do oceny pozycji strategicznej organizacji, a drugie do sformułowania prognoz rozwoju sytuacji. W takim ujęciu analiza strategiczna, jako punkt wyjścia do projektowania strategii, stanowi ważny etap zarządzania strategicznego.
Drugie ujęcie, spotykane w teorii i identyfikowane w praktyce współczesnej organizacji, sprowadza analizę strategiczną, odwołując się do określenia używanego przez prof. dr hab. Z. Martyniaka, do super metody. Analiza strategiczna postrzegana jako zbiór podejść, metod i technik o charakterze interdyscyplinarnym jest przede wszystkim sposobem działania oraz myślenia i to nietypowego – myślenia strategicznego. Jest to zatem koncepcja metodyczna, która dąży do poznania sytuacji, badania szans, wyboru celów i wykorzystania zasobów. Wybiegając wiele lat naprzód, analiza strategiczna dąży do realizacji tych zamierzeń poprzez gromadzenie niezbędnych informacji, a także charakteryzuje się wolą ustawicznej zmiany obszarów i sposobów funkcjonowania organizacji zgodnie ze zmianami jej wizji i stanu otoczenia.


następne pytanie >>