Globalizacja procesów wytwórczych

Forma zajęć: wykład i ćwiczenia
Liczba godzin:
Sposób zaliczenia:
egzamin

Program zajęć
Program zajęć obejmuje omówienie pojęcia globalizacji oraz zagadnień związanych ze strategią globalną, czynnikami globalizacji sektora, instrumentami globalizacji przedsiębiorstwa, budową przedsiębiorstwa globalnego oraz globalną analizą strategiczną. Zajęcia umożliwiają studentowi zdobyć wiedzę dotyczącą procesów globalizacji oraz rozwinąć umiejętność analizy procesów globalizacji.

Literatura obowiązkowa
Yip G. S., Strategia globalna, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2004.

Literatura uzupełniająca
Stonehouse G., Hamill J., Campbell D., Purdie T., Globalizacja. Strategia i zarządzanie, Wydawnictwo FELBERG SJA, Warszawa 2001.