Kontakt

Katedra Analiz Strategicznych
Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków

Sekretariat Katedry

Paw. B, pok. 274

Tel. 12 2935308

Prof. dr hab. Marek Lisiński pok. 271 B tel. (012) 2935813
Dr Wojciech Pająk pok. 264 B tel. (012) 2935812
Dr Piotr Markiewicz pok. 272 B tel. (012) 2935548
 
Prof. UEK dr hab. Marek Szarucki pok. 263 B tel. (012) 2935548

Dr Edyta Bielińska-Dusza

pok. 263 B
tel. (012) 2935816