Dr Edyta Bielińska-Dusza
Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych. Od 2001 jest pracownikiem naukowym Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Absolwentka AE w Krakowie na Wydziale Ekonomii ukończyła specjalność przedsiębiorczość i innowacje. Autorka publikacji naukowych koncentrujących się na problematyce przedsiębiorstwa międzynarodowego oraz zasobów ludzkich. Uczestniczka konferencji poświęconych zagadnieniom zarządzania międzynarodowego i audytu wewnętrznego.

Zainteresowania naukowe
Zarządzanie strategiczne, organizacja audytu wewnętrznego, nowoczesne metody zarządzania przedsiębiorstwem, metody doskonalenia przedsiębiorstwa, zarządzanie zasobami ludzkimi.

więcej >>