Dr Piotr Markiewicz
Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych. Pracownik naukowy Akademii Ekonomicznej w Krakowie od 1991 roku. Od 2001roku zatrudniony na stanowisku adiunkta. Autor publikacji w języku polskim i angielskim obejmujących problematykę metod formułowania i wdrażania strategii, zasobów niematerialnych oraz organizacji non-profit. Uczestnik konfernecji naukowych i projektów badawczych w dziedzinie zarządzania strategicznego.

Zainteresowania naukowe
Rozwój zarządzania strategicznego, metodyka formułowania i implementacji strategii, zasobowe uwarunkowania formułowania strategii globalnej przedsiębiorstwa, metodyka analizy zasobów niematerialnych, zarządzanie strategiczne w organizacjach non-profit.

więcej >>