Dr Wojciech Pająk
Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych. Pracownik Akademii Ekonomicznej w Krakowie od 1991 roku. Początkowo związany z Samodzielnym Zakładem Logistyki i Katedrą Logistyki, a następnie z Katedrą Zarządzania Międzynarodowego, gdzie do 2005 roku pracował na stanowisku adiunkta. Uczestnik wyjazdów studialnych i specjalistycznych kursów w Bayerische Beamtenfachhochschule oraz Fachhochschule Anchalt w Niemczech. Autor publikacji naukowych i referatów oraz uczestnik projektów naukowo-badawczych i doradczych dotyczących problematyki logistycznej, a w szczególności informacyjno-decyzyjnego systemu logistycznego.

Zainteresowania naukowe
Zarządzanie strategiczne, metody organizacji i zarządzania, doskonalenie struktur organizacyjnych, audyt organizacyjny, zarządzanie łańcuchem dostaw, zarządzanie mediami, techniki inwentyczne.

więcej >>