Prof. dr hab. Marek Lisiński
Kierownik Katedry Analiz Strategicznych. Z Akademią Ekonomiczną w Krakowie związany od 1971 roku. Pracował początkowo w Zakładzie Technik Organizatorskich Instytutu Organizacji i Zarządzania, następnie w Katedrze Metod Organizacji i Zarządzania, a od 1996 roku pełnił funkcję Kierownika Zakładu Analiz Strategicznych w Katedrze Zarządzania Międzynarodowego. W latach 1995 - 2002 Prorektor ds. Nauczania Akademii Ekonomicznej w Krakowie. Członek Państwowej Komisji Akredytacyjnej. Autor ponad 120 prac naukowych i popularno-naukowych, w tym podręczników, skryptów i materiałów dydaktycznych. Współwykonawca blisko 50 ekspertyz, opinii i prac o charakterze badawczo-projektowym, z których większość została z pozytywnym skutkiem zastosowana w praktyce. Nagordzony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Złotą Odznaką Towarzystwa Naukowego Organizacji i Kierownictwa (TNOiK), w którym działa od 30 lat. 

Zainteresowania naukowe
Metodologia nauk o zarządzaniu, zarządzanie strategiczne, metody formułowania i implementacji strategii, zasoby w zarządzaniu strategicznym, metodologia i organizacja audytu wewnętrznego, controlling strategiczny.

więcej >>