Współpraca zagraniczna
Pracownicy Katedry Analiz Strategicznych prowadzą współpracę w zakresie działalności naukowej i badawczej, a także dydaktycznej z następującymi szkołami wyższymi w różnych krajach Europy Zachodniej i Wschodniej:
  • Academia de Studii Economice a Moldovei (ASEM), Mołdawia.
  • Karlstads universitet (KAU), Szwecja.
  • Ostravská univerzita v Ostravě, Czechy.
  • Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Włochy.
  • Université Pierre Mendès-France, Grenoble, Francja.
  • Vilniaus Gedimino Technikos Universitetas (VGTU), Litwa.
  • Київський нацiональний економiчний унiверситет (KNEU), Ukraina.
  • Санкт-Петербургский Государственный Университет Экономики и Финансов (FINEC), Rosja.
  • University of Zagreb (Croatia)
  •