Działalność naukowa
Działalność naukowa prowadzona przez pracowników Katedry obejmuje:
  • Publikacje monograficzne,
  • Prace naukowe i naukowo-badawcze,
  • Artykuły naukowe publikowane w czasopismach krajowych i zagranicznych,
  • Referaty prezentowane na konferencjach w kraju i zagranicą,
  • Prace projektowe i consultingowe w przedsiębiorstwach krajowych i zagranicznych,
  • Określona powyżej aktywność naukowa i naukowo-badawcza dotyczy problemów wchodzących w skład zakresu działalności Katedry.

    Wykaz publikacji i prac badawczych