Działalność dydaktyczna
Pracownicy Katedry prowadzą zajęcia z następujących przedmiotów:
  • Organizacja audytu wewnętrznego przedsiębiorstw,
  • Audyt operacyjny w przedsiębiorstwach międzynarodowych,
  • Podstawy organizacji i zarządzania,
  • Zarządzanie strategiczne,
  • Techniki twórczego myślenia,
  • Strategie rozwoju organizacji non-profit,
  • Zarządzanie wiedzą,
  • Zarządzanie projektami,
  • Seminaria magisterskie, dyplomowe oraz seminaria I, II, i III stopnia oraz MBA.
  • Programy zajęć dydaktycznych