Zakres działania
Katedra Analiz Strategicznych prowadzi badania naukowe oraz działalność dydaktyczną w zakresie:
  • Procesu zarządzania strategicznego w przedsiębiorstwie i organizacji non-profit,
  • Strategii rozwoju organizacji,
  • Działalności globalnej przedsiębiorstwa,
  • Strategicznych aspektów zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie,
  • Kompetencji strategicznych firm i ich strategii funkcjonalnych,
  • Metodologii formułowania i wdrażania strategii przedsiębiorstwa i organizacji non-profit,
  • Zasobów niematerialnych w zarządzaniu strategicznym organizacją,
  • Metodologii audytu wewnętrznego przedsiębiorstwa międzynarodowego.