Dr Izabela Westphal
Adiunkt w Katedrze Analiz Strategicznych. W latach 1994-1997 Asystent w Katedrze Handlu Zagranicznego Akademii Ekonomicznej im Oskara Langego we Wrocławiu. Od 1997 roku związana z Akademią Ekonomiczną w Krakowie, gdzie w 2003 roku obroniła rozprawę doktorską pt. „Kształtowanie kompetencji menedżerskich w przedsiębiorstwach międzynarodowych”, za którą otrzymała Nagrodę Rektora. Od 2004 roku jest wykładowcą gościnnym w Hohschule Anhalt w Niemczech. Autorka publikacji z zakresu handlu zagranicznego i zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwach międzynarodowych oraz uczestniczka konferencji naukowych w ww. zakresie. Biegle włada językiem francuskim, niemieckim, angielskim i rosyjskim, a ponadto komunikuje się w języku hiszpańskim i słowackim.

Zainteresowania naukowe
Zarządzanie międzynarodowe, strategiczne zarządzanie kapitałem ludzkim, interkulturowa komunikacja w biznesie, protokół dyplomatyczny, negocjacje i kontrakty handlowe.

więcej >>