Katedra zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Witamy na stronach Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim! Dzisiaj jest 23 lipca 2019; imieniny Brygidy, Apolinarego   
Katedra Zarządzania Personelem

     Studia podyplomowe
     Kontakt
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (012) 293 5157
fax (012) 293 50 17

kzp@uek.krakow.pl
     Subskrypcja
Jeżli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, zapisz się na listę.

Imię:
E-mail:
rejestracja
Wpisz słowo lub frazę:   szukaj

Specjalność

Na kierunku Ekonomia
Studia stacjonarne magisterskie i licencjackie oraz niestacjonarne magisterskie i licencjackie.

Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim na Wydziale Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie zaprasza na studia z zakresu zarządzania i doradztwa personalnego.  
 
Specjalność ta adresowana jest do osób, które planują związać swoją karierę zawodową z rynkiem usług w zakresie zarządzania kapitałem ludzkim. W zmieniającej się gospodarce, której charakterystycznymi cechami stają się globalizacja, informatyzacja oraz wiedza, kapitał ludzki stanowi ważne źródło konkurencyjności, a umiejętności w dziedzinie zarządzania tym kapitałem stają się konieczne we wszystkich organizacjach, a ponadto decydują o sukcesie indywidualnych osób na rynku pracy.  
 
Menedżer-doradca personalny to osoba posiadająca interdyscyplinarną wiedzę i umiejętności z zakresu funkcjonowania ludzi w organizacjach. Zdobycie takich kompetencji gwarantuje program specjalności, obejmujący następujące zagadnienia: strategie i metody zarządzania personelem, projektowanie strategii i struktury firmy, prawo pracy, zachowania organizacyjne, zarządzanie personelem na rynku międzynarodowym, przygotowywanie i wdrażanie projektów w dziedzinie organizacji i zarządzania personelem, kształtowanie kultury organizacyjnej, organizowanie szkoleń, audytów i innych przedsięwzięć w dziedzinie doradztwa personalnego, ubezpieczenia społeczne, zarządzanie karierą, systemy informatyczne. Zdobywanie umiejętności specjalistycznych menedżera-doradcy personalnego osadzone jest w solidnej wiedzy z zakresu ekonomii, zarządzania i stosunków międzynarodowych.
 
Program nauczania na specjalności zarządzanie i doradztwo personalne realizowany jest przez pracowników Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim oraz innych pracowników Wydziału Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych posiadających nie tylko wiedzę teoretyczną ale również bogate doświadczenie praktyczne. Pracownicy Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim prowadzą badania empiryczne, uczestniczą w konferencjach naukowych oraz wykonują prace projektowe dla przedsiębiorstw, administracji oraz organizacji non-profit. Zdobyte w ten sposób wiedza i doświadczenie oraz kontakty z menedżerami i doradcami personalnymi wykorzystywane są na zajęciach ze studentami. Swoje zainteresowania studenci mogą rozwijać w Kole Naukowym „Doradca”.  
 
Wiedza i umiejętności nabyte w trakcie studiów na specjalności zarządzanie i doradztwo personalne dają możliwość zatrudnienia w działach personalnych średnich i dużych przedsiębiorstw, korporacjach międzynarodowych, bankach, instytucjach administracji państwowej i samorządowej oraz firmach konsultingowych. Ponadto stwarzają podstawy do podejmowania pracy na własny rachunek jako specjaliści ds. szkoleń i konsultanci do spraw personalnych.  
 
Zakres studiów na specjalności zarządzanie i doradztwo personalne obejmuje zagadnienia ekonomiczne, prawne, organizacyjne i psychospołeczne  realizowane w ramach następujących  przedmiotów:
 • Zarządzanie zasobami ludzkimi
 • Rynek pracy 
 • Prawo pracy 
 • Zachowania organizacyjne 
 • Projektowanie strategii firmy i struktury organizacyjnej
 • Psychologia zarządzania
 • Zarządzanie projektami
 • Warunki i stosunki pracy
 • Zarządzanie efektywnością pracy
 • Komunikacja interpersonalna
 • Doradztwo personalne
 • Informatyczne systemy ZZL
 • Zarządzanie zmianami w organizacji
 • Ubezpieczenia społeczne i gospodarcze
 • Zarządzanie zmianami w organizacji
 • Metody badań społecznych 
 • Strategiczne i międzynarodowe ZZL
 • Zarządzanie karierą zawodową
 • Pozyskiwanie i rozwój personelu
 • Systemy motywowania
 • Pomiar psychologiczny w ZZL
 • Audyt personalny© Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim