Katedra zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Witamy na stronach Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim! Dzisiaj jest 26 padziernika 2020; imieniny Lucjana, Ewarysta   
Katedra Zarządzania Personelem

     Studia podyplomowe
     Kontakt
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (012) 293 5157
fax (012) 293 50 17

kzp@uek.krakow.pl
     Subskrypcja
Jeżli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, zapisz się na listę.

Imię:
E-mail:
rejestracja
Wpisz słowo lub frazę:   szukaj

Publikacje

Artykuły » prof. zw. dr hab. Aleksy Pocztowski

Wybrane publikacje (1990-2007)  

 1.  Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi.  Strategie – procesy – metody, wyd. II zmienione, PWE, Warszawa 2007.

 2. Pocztowski A., Urbaniak B., Trends in Human Resource Management (Poland), „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2006, nr 6.  
 3. Pocztowski A., Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego, red. H.Król i A.Ludwiczyński, PWN, Warszawa 2006.  
 4. Pocztowski A., Koncepcje łączenia zarządzania zasobami ludzkimi ze strategią firmy – szanse i bariery, w: Zarządzanie zasobami ludzkimi – teraźniejszość i przyszłość, IPiSS, Warszawa 2006.  
 5. Transforming HR-Function In Polish Companies, w: Formułowania rinkowoj ekonomiki, Uprawlienia liudskimi resursami – problemy teorii i praktyki,  Kijów 2005.  
 6. Pocztowski A., Zarządzanie przez efekty jako integralna część funkcji personalnej, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, Kraków 2005.  
 7. Pocztowski A., Nowa rola menedżera personalnego w organizacji uczącej się, w: Inteligencja. Między tradycją a wyzwaniami współczesności, pod red. J.Mikułowskiego Pomorskiego, Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2005.  
 8. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi we współczesnej gospodarce, „Zagadnienia Ekonomiczne”, Wydawnictwo Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, Olsztyn 2005, nr 2.  
 9. Leksykon Zarządzania, Difin, Warszawa 2004 (Współautor).  
 10. Pocztowski A., Purgał-Popiela J., Controlling personalny, w: Controlling funkcyjny w przedsiębiorstwie, red. M.Sierpińska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004  
 11. Pocztowski A., Funkcja personalna w przedsiębiorstwach funkcjonujących w nowej gospodarce, w: Zarządzanie  zasobami ludzkimi w warunkach nowej gospodarki, red. Z.Wiśniewski, A.Pocztowski, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.  
 12. Pocztowski A. (red.), Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004.  
 13. Pocztowski A., Dział zasobów ludzkich jako kreator kapitału intelektualnego w organizacji, „Zeszyty Naukowe AE w Krakowie”, 2004, nr 646.  
 14. Pocztowski A., W kierunku transnarodowego zarządzania zasobami ludzkimi, w: Sukces w zarządzaniu kadrami (red. T.Listwan), Wyd. AE w Wrocławiu, Wrocław 2004.  
 15. Pocztowski A., Narzędzia zarządzania kapitałem ludzkim kreujące postawy przedsiębiorcze, w: Kapitał ludzki a kształtowanie przedsiębiorczości, pod red. M.Juchnowicz, Poltext, Warszawa 2004.  
 16. Pocztowski A., Stan obecny i kierunki rozwoju funkcji personalnej w Polsce, w: Przedsiębiorstwo i jego otoczenie w warunkach integracji europejskiej. Problematyka zasobów ludzkich, pod red. E.Niedzielskiego, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie, Olsztyn 2004.  
 17. Pocztowski A., Strategiczne aspekty rozwoju zasobów ludzkich, w: Przyszłość pracy w XXI wieku, red. S.Borkowska, IPiSS, Warszawa 2004.  
 18. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w krajach Unii Europejskiej, Wyd. Uczelniane AE w Krakowie, Kraków 2003. (Redaktor naukowy, współautor).  
 19. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi.  Strategie – procesy – metody, PWE, Warszawa 2003.  
 20. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w nowej gospodarce, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, Warszawa 2003, nr 1.  
 21. Pocztowski A.,Restructuring the Company Personnel Function in the Context of Globalization and Poland’s Integration with the European Union. In : Management of Organizations during Economic Integration and Globalization, ed. R.Borowiecki, Cracow University of Economics, CECIOS, Warsaw-Cracow 2003.  
 22. Pocztowski A., Wpływ integracji z Unią Europejską na zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Praca i polityka społeczna wobec wyzwań integracji, red. B. Balcerzak-Paradowska, Wyd. IPiSS, Warszawa 2003.  
 23. Pocztowski A., Human Resources Management in the New Economy, “Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2003, nr 1A.  
 24. Pocztowski A. Kapitał intelektualny a zarządzanie zasobami ludzkimi, „Zeszyty Naukowe AE Kraków, Prace z zakresu zarządzania personelem, Kraków 2003, nr 629.  
 25. Pocztowski A., Międzynarodowe zarządzanie zasobami ludzkimi, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2002. (Redaktor  naukowy, współautor).   
 26. Pocztowski A., Facing old traditions and new challenges – Human Resources Management in Central an Eastern Europe, w: Personalmanagement im Transformationsprozess, Rainer Hampp Verlag, Muenchen und Mering 2002.  
 27. Pocztowski A., Wpływ zarządzania zasobami pracy w przedsiębiorstwie na rynek pracy w kontekście integracji Polski z Unią Europejską, w: Rynek pracy wobec integracji z Unią Europejską, Wyd. IPiSS, Warszawa 2002.  
 28. Pocztowski A., O znaczeniu zarządzania personelem we współczesnym świecie, w: Ekonomia nie tylko dla wtajemniczonych,  Wyd. AE w Krakowie, Kraków 2002.  
 29. Raport Jubileuszowy. Diagnoza stanu obecnego i perspektywy rozwoju polskiego rynku zarządzania ludźmi, Instytut Zarządzania, Cap Gemini Ernst & Young, Warszawa, kwiecień 2002 (Współautor).  
 30. Pocztowski A., Czarnecka B., Potoczek N., Zarządzanie personelem w przedsiębiorstwach Małopolski, WSB-NLU, Nowy Sącz 2002.  
 31. Pocztowski A., Strategie kształtowania zatrudnienia, w: Strategia firmy a restrukturyzacja zatrudnienia, Materiały na konferencję, PFPK, Warszawa 2001.  
 32. Pocztowski A., Dział Personalny wobec współczesnych wyzwań, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, IPiSS, Warszawa 2001, nr 3-4.  
 33. Pocztowski A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi w firmach międzynarodowych, w: Zarządzanie strategiczne kapitałem ludzkim, Poltext, Warszawa 2001.  
 34. Pocztowski A., Wokół pojęcia kompetencji i ich znaczenia w zarządzaniu zasobami ludzkimi, w: Gospodarowanie pracą, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2001.  
 35. Pocztowski A., Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi, .w: Zarządzanie zasobami ludzkimi. Wyzwania u progu XXI wieku, pod red. Z.Wiśniewskiego, Uniwersytet Mikołaja Kopernika, Toruń 2001.  
 36. Pocztowski A., Analiza przypadków w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Wyd. Uczelniane AE w Krakowie, Kraków 2001. (Redaktor naukowy, współautor).  
 37. Pocztowski A., Jak realizować funkcję personalną w przedsiębiorstwie?, w: Materiały z konferencji pt. Menedżer personalny I dekady XXI wieku, Uniwersytet Łódzki, Łódź 2001.  
 38. Pocztowski A., Kapitał intelektualny – dylematy i wyzwania, Wyd. WSB-NLU, Nowy Sącz 2001 (Redakcja naukowa).  
 39. Pocztowski A., Miś A., Sapeta T., Purgał J., Praktyka zarządzania  zasobami ludzkimi i jej wpływ na rynek pracy, Opracowania PCZ, zeszyt nr 9, IPiSS, Warszawa 2001.  
 40. Pocztowski A., Źródło przewagi. O potrzebie strategii dla zarządzania zasobami ludzkimi w firmie, „PERSONEL i Zarządzanie, listopad 2001.  
 41. Pocztowski A., Purgał J., Kapitał ludzki w praktyce zarządzania polskich przedsiębiorstw, w: Wspólna Europa. Przedsiębiorstwo wobec globalizacji, pod red. H.Brdulak i T.Gołębiowskiego, SGH, PWE, Warszawa 2001.  
 42. Pocztowski A., Human Resources Management in Poland at the Turn of the Centuries, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi”, 2001, nr 1.  
 43. Pocztowski A., Miś A., Modelowanie kompetencji kierowniczych w aspekcie kreowania kapitału ludzkiego w organizacji, w: Kształtowanie kapitału ludzkiego firmy (red. B.Kożuch), Wyd. Uniwersytetu w Białymstoku, Białystok 2000.  
 44. Pocztowski A., Purgał J., Wpływ globalizacji na zarządzanie zasobami ludzkimi, w: Globalizacja w gospodarce światowej, Uniwersytet Gdański, Sopot 2000.  
 45. Pocztowski A., Potoczek N., Audyt personalny jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, w: Zarządzanie personelem dziś i jutro, pod. red. Z.Janowskiej, UŁ – Zakład Zarządzania Personelem, Łódź 2000.  
 46. Pocztowski A., Miś A. Analiza zasobów ludzkich w organizacji, Wyd. AE Kraków 2000.  
 47. Pocztowski A., Wpływ funkcji personalnej na kształtowanie kapitału intelektualnego organizacji, w: Zarządzanie kadrami. Perspektywy badawcze i praktyka, pod. red. Tadeusza Listwana, Wydawnictwo AE we Wrocławiu, Wrocław 2000.  
 48. Pocztowski A., Rola naczelnego kierownictwa, kierownika ds. personalnych i kierowników liniowych w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi., w:  Strategiczne zarządzanie zasobami ludzkimi,  PFPK, Warszawa 2000.  
 49. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w amerykańskich przedsiębiorstwach, w: Zarządzanie kapitałem ludzkim a konkurencyjność firmy: Wyzwania przyszłości, BCC, PFPK, Warszawa 1999.  
 50. Pocztowski A., Personnel strategies under conditions of internationalisation of   the activities of an enterprise, in: Common Europe - International Competitiveness of Polish Enterprises, SGH, PWE, Warszawa 1999  
 51. Pocztowski A., Zarządzanie szkoleniami w firmie, w: Szkolenie i rozwój pracowników a sukces firmy, Wyd. PFPK Warszawa 1999.   
 52. Pocztowski A., Jak wynagradzać menedżerów, w: Efektywne systemy wynagrodzeń, IPiSS, Warszawa 1999.  
 53. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w teorii i praktyce, „Zarządzanie Zasobami Ludzkimi - Humanizacja Pracy”, Warszawa 1999,  
 54. Pocztowski A, Zarządzanie zasobami ludzkimi wobec nowych wyzwań, w: Praca i polityka społeczna w perspektywie XXI wieku, KUP, IPiSS, Warszawa 1998.  
 55. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Zarys problematyki i metod, Wyd.Antykwa, Kraków-Kluczbork 1998.  
 56. Pocztowski A., Miś A., Zarządzanie karierą zawodową w warunkach transformacji systemowej, w: Zarządzanie personelem w praktyce gospodarczej, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1998.  
 57. Pocztowski A., Sylwetka menedżera personalnego, w: Menedżer u progu XXI wieku, Wyd. Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej, Łódź 1998.  
 58. Pocztowski A., Derekrutacja personelu czyli zarządzanie w warunkach nadmiaru zatrudnienia, „Personel”, 1997, nr 10.  
 59. Pocztowski A., Jak skutecznie wynagradzać pracowników, Wyd. PSB., Kraków 1997 (współautor).  
 60. Pocztowski A., Kierunki doskonalenia funkcji personalnej przedsiębiorstwa, w: Nowe Kierunki w zarządzaniu przedsiębiorstwem - doświadczenia praktyczne, Wyd. Akademii Ekonomicznej we Wrocławiu, Wrocław 1996.  
 61. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi, Ossolineum, Wrocław-Warszawa-Kraków 1996.  
 62. Pocztowski A.,Miś A., Der Transformationsprozeß in der sozial- wissenschaftlichen Forschung in Polen, „Soziologische revue”, 1996, Sonderheft 4, (współautor).  
 63. Pocztowski A., Komórka czy centrum zysku. Organizacja zarządzania zasobami ludzkimi, "Personel", 1996, nr 3.  
 64. Pocztowski A., Technika portfolio w strategicznym zarządzaniu zasobami ludzkimi, „Personel”, 1996, nr 10.  
 65. Pocztowski A., Jak poszukiwać i zjednywać najlepszych pracowników,  Wyd. PSB, Kraków 1995 (współautor).  
 66. Pocztowski A., Assessment Centre jako narzędzie zarządzania zasobami ludzkimi, w: Ekonomika pracy w zarządzaniu, AE Kraków 1995.   
 67. Pocztowski A., Der Einfluß marktwirtschaftlicher Strukturen auf die Arbeitsorganisation, w: Arbeitsstrukturen im Umbruch, Rainer Hampp Verlag, München und Mering 1995.  
 68. Pocztowski A., Nietypowe formy zatrudnienia w rozwiązywaniu problemu bezrobocia, "Gospodarka Narodowa", 1994, nr 9.  
 69. Pocztowski A., Zarządzanie jakością a funkcja personalna przedsiębiorstwa, "Przegląd Organizacji", 1994, nr 7.  
 70. Pocztowski A. Controlling w zarządzaniu zasobami ludzkimi, Ekonomika i Organizacja Przedsiębiorstwa", 1994, nr 8.  
 71. Pocztowski A., Rozwój potencjału pracy jako problem zarządzania zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, AE Kraków, "Zeszyty Naukowe", Seria Specjalna: Monografie, Kraków 1993 nr 118.  
 72. Francik A., Pocztowski A., Wybrane problemy zatrudnienia i rynku pracy, skrypt, AE Kraków, Kraków 1993.  
 73. Pocztowski A., Zarządzanie zasobami ludzkimi w przedsiębiorstwie, Pomocnicze materiały dydaktyczne, AE Kraków 1993.  
 74. Pocztowski A., Segmentacja rynku pracy, w: Rynek pracy w procesie transformacji systemu gospodarczego, Wyd. "Secesja", Kraków 1992.  
 75. Francik A., Pocztowski A., Procesy innowacyjne, Pomocnicze  materiały dydaktyczne, AE Kraków 1991.  
 76. Pocztowski A., Ruchliwość pracownicza, w: Ekonomika pracy /red. F. Michoń/, PWN, Warszawa-Kraków 1991.  
 77. Pocztowski A., Teorie zatrudnienia a bezrobocie, "Polityka Społeczna", 1990, nr 11/12.


[ powrót ]

© Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim