Katedra zarządzania Kapitałem Ludzkim Akademii Ekonomicznej w Krakowie
Witamy na stronach Katedry Zarządzania Kapitałem Ludzkim! Dzisiaj jest 26 padziernika 2020; imieniny Lucjana, Ewarysta   
Katedra Zarządzania Personelem

     Studia podyplomowe
     Kontakt
Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim
ul. Rakowicka 27
31-510 Kraków
tel. (012) 293 5157
fax (012) 293 50 17

kzp@uek.krakow.pl
     Subskrypcja
Jeżli chcesz otrzymywać informacje o wydarzeniach, zapisz się na listę.

Imię:
E-mail:
rejestracja
Wpisz słowo lub frazę:   szukaj

Publikacje

Artykuły » dr Beata Buchelt
 1. Podmioty zarządzające zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 719, Kraków 2006

 2. Strategia zarządzania kluczowymi pracownikami w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć, w: Listwan T., Witkowski S.A. (red.), Sukces w zarządzaniu kadrami. Kapitał ludzki w organizacjach międzynarodowych, Prace Naukowe AE im. O. Langego we Wrocławiu, Wrocław 2006

 3. ZZL w jednostkach sektora usług medycznych, w: Król H., Ludwiczyński A., Zarządzanie zasobami ludzkimi. Tworzenie kapitału ludzkiego organizacji, PWN, Warszawa 2006 (aneks)

 4. Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć (współautor), w: Pocztowski A. (red.), Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim – perspektywa europejska, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005

 5. Bariery wdrożenia zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, w: Jankowska Z., Cywińska J., Wojtaszczyk K. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wyd. Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005

 6. System ocen pracowniczych w ośrodku medycznym, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 629, Kraków 2005 

 7. Human Resource Management Strategies under Merger and Acquisition Scenario – Polish Firms in Comparative Scenario, Proceedings of the International Human Resource Management Conference, Cairns, Australia 2005  

 8. Bariery wdrożenia zarządzania zasobami ludzkimi w zakładach opieki zdrowotnej, w: Janowska Z., Cewińska K., Wojtaszczyk J. (red.), Dysfunkcje zarządzania zasobami ludzkimi, Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, Łódź 2005
 9. Wewnętrzny kontekst zarządzania zasobami ludzkimi w procesach międzynarodowych fuzji i przejęć [w:] Praca i zarządzanie kapitałem ludzkim w perspektywie europejskiej, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2005, (współautor)
 10. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesach fuzji i przejęć, Pocztowski A. (red.), Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004, (współautor)
 11. Planowanie kapitału ludzkiego w ośrodku medycznym, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 646, Kraków 2004
 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi w procesie fuzji: Rafineria Jasło S.A.,[w:] Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce IV, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2004
 13. Pocztowski A. red., Zarządzanie personelem w krajach Unii Europejskiej, Wydawnictwo AE w Krakowie 2003, (współautor)
 14. Szkolenie jako narzędzie rozwoju kapitału ludzkiego w ośrodkach medycznych, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 629, Kraków 2003
 15. Współpraca ze związkami zawodowymi: Rafineria Jasło S.A., w: Pocztowski A. (red.), Najlepsze praktyki zarządzania zasobami ludzkimi w Polsce II, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2003
 16.  ‘Second Transformation’ of Human Resource Management in Poland?, w: Exploring the Mosaic, Developing the Discipline, Abstracts of the 7th Conference on International Human Resource Management, Interesource Group Publishing, Dublin, Irlandia 2003
 17. Kapitał  ludzki jako źródło konkurencyjności ośrodka medycznego, w: Piechowicz B. red., Zarządzanie organizacjami publicznymi: wybrane zagadnienia, Fundacja Współczesne Zarządzanie, Białystok 2003
 18. Możliwości wykorzystania benchmarkingu w analizie pozycji konkurencyjnej ośrodka medycznego, Wydawnictwo AE w Krakowie, Kraków 2002
 19. Proces zarządzania zasobami ludzkimi jako determinant jakości usług medycznych, Prace z zakresu zarządzania personelem, Zeszyty Naukowe AE w Krakowie nr 607, Kraków 2002
 20. Kapitał intelektualny ośrodka medycznego, w: Materiały Konferencyjne „Kapitał intelektualny w gospodarce – dylematy i wyzwania”, Nowy Sącz 2001
 21. Jakość usług medycznych jako kategoria badawcza, w: Kędzior Z. red., Marketing: Współczesne obszary badania i zastosowania, Wydawnictwo CBiE AE w Katowicach, Katowice 2000
 22. Proces planowania marketingowego jako narzędzie zarządzania placówką służby zdrowia, Współczesne problemy zarządzania przedsiębiorstwem, Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Kraków 2000

[ powrót ]

© Katedra Zarządzania Kapitałem Ludzkim